Category Archives: بهترین

سازمان یادگیرنده از دیدگاه‌ دیگر صاحب نظران

سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب نظران سنگه (1990) سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه 1990 سازمانی است که با استفاده از افراد، ارزشها و سایر خرده سیسنم ها و با تکیه بر درسها و تجربه... متن کامل

مزایا و مدل ها و راهکارهای عملی توانمندسازی کارکنان

مزایای توانمندسازی منابع انسانی توانمندسازی سبب افزایش حق انتخاب داشتن افراد،  در گرفتن تصمیم در حوزه شغلی­شان می­شود که این امر منفعت زیادی را برای سازمان به ارمغان... متن کامل

تعاریف باور و انواع ان

تعاریف باور واژه “Belief”در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است(آریان پور و دیگران، 1385). باور یعنی پذیرش یک اصل یا یک مذهب یا یک حقیقت و تمایل به واکنش خود آگاهانه در... متن کامل

بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی

1 بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه... متن کامل

عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان      

عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان                 بطور کلی بهترین راه ایجاد انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روش های آموزشی... متن کامل

عامل های استرس شغلی در محیط کار

اثرات استرس در محیط کار استرس باعث فشارهای روانی بسیاری بر روی فرد می شود که این فشارها به شکل های مختلف در رفتار فرد در محیط کاری خود را نشان می دهد. برخی از این رفتارها عبارتند از: ـ... متن کامل

تعریف رضایت‌مندی زناشویی از نظر روانشناختی

تاریخچه رضایتمندی زناشوی اگربخواهیم از تاریخچه رضایتمندی زناشویی اطلاعاتی داشته باشیم ابتدا باید به ریشه های خانواده درمانی بپردازیم؛زیرا رضایت مندی زناشویی و بهبود در روابط زن و... متن کامل

تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن

تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن علاوه بر تشخیص اندک اختلال بدشکلی بدن، این اختلال به راحتی می تواند به عنوان یک اختلال روانی دیگر به اشتباه تشخیص داده شوددر دو مطالعه ای که از... متن کامل

الگویی برای اثربخشی مدرسه

الگویی برای اثربخشی مدرسه سر جیوانی (1962، ص62) با مبنا قرار دادن حوزه های اصلی فعالیت مدارس الگویی روشن و جامعی برای اثر بخشی مدرسه ارائه کرده انددر یک سطح پایه ای، مدارس و سازمانهای... متن کامل

مفهوم یادگیری و انواع ان از نظر روانشناختی

یادگیری هر فرد برای حفظ حیاتش ناچار است تجربه هایی بیاموزد و بیاندوزد حتی اگر این تجارب در سطح پایینی باشندبنابراین ادامه زندگی بدون یادگیری امکان پذیر نیست، در میان جوامع بشری آن... متن کامل