Category Archives: بهترین

نقش محیط در تاب آوری

نقش محیط در تاب آوری علاوه بر ویژگی­های فردی که در مورد تاب آوری بیان شد، ذکر این مطلب مهم به نظر می­رسد که برخی از مولفه­های محیطی در رشد و پرورش افراد تاب آور موثر هستند. این... متن کامل

رویکردهای مرتبط با انگیزش بیرونی

رویکردهای انگیزشی 2-3-3-1- رویکردهای مرتبط با انگیزش بیرونی 2-3-3-1-1- رویکرد رفتاری در رفتار گرایی عقیده کلی بر این است که همه یادگیرندگان در اصل برابرند، اما شرایطی که بر آنها تأثیر می... متن کامل

شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم

شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم در نظام تولید سنتی کارگران در مواردی با تحصیلات بیشتر به استخدام درآمده، در صورتی که در عمل استفاده چندانی از تحصیلات آنان به عمل نمی آمد،... متن کامل

عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده شخصیت: چون شخصیت را می‏توان مجموعه ویژگی‏های جسمانی، روانی و رفتاری در افراد در نظرگرفت، پس عواملی که به‏وجود آورنده این ویژگی‏‏ها است ساخته وراثت و بخش دیگر... متن کامل

انواع سبک حل تعارض از منظر روانشناسی

سبک های حل تعارض یادگیری چگونگی مقابله موثر با تعارض یکی از مهمترین گام های ایجاد روابط توانمند است.  به دلیل این که حل  تعارض بسیار حیاتی است ،  بسیاری از درمان گران تلاش شان را بر... متن کامل

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر مکف فلسفه ای است که اعتقاد دارد که خدمات و تولیدات همواره با کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان درونی و بیرونی گذاشته شود و بر آن است که با گرفتن بازخورد از همین... متن کامل

اعتیاد و رابطه ان با شخصیت

اعتیاد و شخصیت: الکادر و همکاران (2009) طی پژوهش خود با مطالعه روی 183 نفر از اعضای مرکز اعتیاد و بهداشت روان به این نتیجه رسیدند که افرادی که دلپذیرترند و از روان رنجورخویی کمتری رنج می... متن کامل

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

تعریف بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت گروهی یا فردی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی گویند. نقش بازی در رشد اجتماعی کودک موجب ارتباط... متن کامل

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و ماهیت انسان

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و ماهیت انسان امید درمانی یک الگوی شناختی از انگیزش انسان است. همه افراد ظرفیت افکار امیدوارانه دارند. سطح تفکر امیدوارانه می­تواند افزایش یابد. تقریباً... متن کامل

 مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای

 مکاتب و نظریه های اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در سنت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به دیگران بوده که در طول تاریخ متحول گردیده است؛ اما امروزه گاه انسان در خدمت حرفه و حرفه نیز ابزاری... متن کامل