Category Archives: بهترین

دیدگاه مقام معظم رهبری به نفس علم

دیدگاه مقام معظم رهبری نگاه  ایشان به نفس علم نگاه رهبری به نفس علم را می توان نگاهی دینی اسلامی به علوم تلقی کرد که مورد تأکید و سفارش بزرگان دین ما نیز بوده است. ایشان در رابطه با علم... متن کامل

روند تاریخی دانشگاه اسلامی- ایرانی

روند تاریخی دانشگاه اسلامی- ایرانی شادی بتوان مکاتبات گالیله و کپرنیک با کشیشان و اسقف های مسیحی را از حلقه های قوی تاریخی مباحثات دامنه دار مربوط به رابطه علم و دین دانست. این... متن کامل

حسابرسی به عنوان یک رشته علمی

حسابرسی به عنوان یک رشته علمی : دکتر حساس یگانه (1390) رابطه حسابداری با حسابرسی رابطه نزدیکی است اما ماهیت بسیار متفاوت است. آن ها همکاران علمی و شغلی اند نه پدر و فرزند. حسابداری شامل... متن کامل

آثار و پیامد های رعایت عدالت در سازمان

آثار و پیامد های رعایت عدالت در سازمان: بیش از سی سال تحقیق بر روی مبحث عدالت سازمانی نشان می دهد که افراد به شدت ، نسبت به رعایت عدالت در تخصیص ها پیامد ها ، رویه هایی که به موجب آن ها... متن کامل

نقش محیط در تاب آوری

نقش محیط در تاب آوری علاوه بر ویژگی­های فردی که در مورد تاب آوری بیان شد، ذکر این مطلب مهم به نظر می­رسد که برخی از مولفه­های محیطی در رشد و پرورش افراد تاب آور موثر هستند. این... متن کامل

رویکردهای مرتبط با انگیزش بیرونی

رویکردهای انگیزشی 2-3-3-1- رویکردهای مرتبط با انگیزش بیرونی 2-3-3-1-1- رویکرد رفتاری در رفتار گرایی عقیده کلی بر این است که همه یادگیرندگان در اصل برابرند، اما شرایطی که بر آنها تأثیر می... متن کامل

شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم

شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم در نظام تولید سنتی کارگران در مواردی با تحصیلات بیشتر به استخدام درآمده، در صورتی که در عمل استفاده چندانی از تحصیلات آنان به عمل نمی آمد،... متن کامل

عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده شخصیت: چون شخصیت را می‏توان مجموعه ویژگی‏های جسمانی، روانی و رفتاری در افراد در نظرگرفت، پس عواملی که به‏وجود آورنده این ویژگی‏‏ها است ساخته وراثت و بخش دیگر... متن کامل

انواع سبک حل تعارض از منظر روانشناسی

سبک های حل تعارض یادگیری چگونگی مقابله موثر با تعارض یکی از مهمترین گام های ایجاد روابط توانمند است.  به دلیل این که حل  تعارض بسیار حیاتی است ،  بسیاری از درمان گران تلاش شان را بر... متن کامل

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر مکف فلسفه ای است که اعتقاد دارد که خدمات و تولیدات همواره با کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان درونی و بیرونی گذاشته شود و بر آن است که با گرفتن بازخورد از همین... متن کامل