مقاله رایگان درمورد کسب و کار، عملکرد سازمان، ارزش افزوده

پیش‌بینی کالاهای مد روز، هر دوی هزینه‌های منسوخ‌شدگی و فقدان موجودی، غیر قابل چشم‌پوشی است (میسون جونز و دیگران، 2000). جدول شماره 2-2- مقایسه زنجیره عرضه ناب و چابک: مشخصات... متن کامل

مقاله رایگان درمورد عرضه و تقاضا، کسب و کار، عملکرد شرکت

عرضه و قابلیت پیش‌بینی برای تضمین اتخاذ رویکرد بهینه را به هنگام طراحی و توسعه استراتژی زنجیره عرضه، در راستای تناسب بهتر عرضه و تقاضا، بسیار مهم و ضروری می‌داند. وی محصولات را به... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کسب و کار، توسعه بازار، تحمل ابهام

مستقل روش کار را انتخاب می‌کنند. یکی از ویژگی‌های بارز سازمان‌های ارگانیکی مشارکت افراد در کلیه امور سازمان است که این امر باعث تقویت و پرورش روحیه خلاقیت وکارآفرینی کارکنان... متن کامل

مقاله رایگان درمورد سلسله مراتب، تمرکز قدرت، عدم تمرکز

را ن?ز در بر م?گ?رد. به عق?ده بونگ(79) ساختار ترک?ب? عال? از روابط است. ا?ن روابط ب?ن اجزا هستند که اساس فعالیت‌های سازمان را تشک?ل م?دهند ( بونگ، 1985). بررس? ساختار بر اساس رو?کرد س?ستم? نشان... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کسب و کار، اقتصاد دانش، انتقال دانش

بنابراین سازمان برای رقابت‌کردن بر شایستگی و قابلیت اصلی و محوری خود مبنی بر ارائه ستاده‌ای برتر، تکیه خواهدکرد. قابلیت و شایستگی اصلی شرکت مجموعه مهارت‌هایی است که آنرا رقابتی... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کسب و کار، ارائه خدمات، عملکرد شرکت

تقاضا، عرضه، رقابت و شرایط محیطی بیان میکند. برای بیان دید مدیریت عملیاتی، وارد، دورای و لئونگ (1995) رابطه بین استراتژی تولید در سطح فرآیند، محیط کسب و کار و عملکرد کسب و کار را بصورت... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کسب و کار، عوامل موثر، عملکرد سازمان

ی مورد نیاز جهت تحقق این اهداف (استادلر و کلیگر، 2000). در راستای هدف کم کردن هزینه و افزایش سودآوری زنجیره تامین، پژوهش‌های بسیاری بر بهبود شبیه سازی ریاضی در کل زنجیره تامین صورت... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کسب و کار، عملکرد شرکت، توسعه بازار

همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر... متن کامل

تحقیق رایگان با موضوع مدیریت اسلامی، مدیریت اسلام، تصمیم گیری، منابع انسانی

شناخته شده است. کلید واژه ها: مدیریت اسلامی، نهج البلاغه،حضرت علی(ع)، نظریه زمینه ای، رهبری تناسبی. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۲-۱- بیان... متن کامل