آموزش رایانه ای چه مزایایی دارد؟

آگوست 29, 2018 0 Comments

مزایای آموزش رایانه ای


جان فلد هاسن یکی از متخصصان روانشناسی تربیتی و از طرفداران رایانه در آموزش اعتقاد دارد که حداقل در چند مورد رایانه بر رسانه های دیگر برتری دارد . او این موارد را چنین ذکر می کند :


 


۱. حفظ و نگهداری اطلاعات در مورد عملکرد دانش آموزان قبل و یا در حال آموزش


٢. حفظ و نگهداری اطلاعات و برگرداندن به موقع آنها به دانش آموزان


٣. تهیه برنامه های کنترل شده از چند رسانه مثل فیلم ، اسلاید ، تلویزیون و تجهیزات    نمایشی


۴. اطمینان دادن به معلم و یا مؤلف برای تهیه یک برنامه آموزشی


۵. ایجاد ارتباط پویا بین دانش آموز و برنامه آموزشی که از عهده اغلب رسانه های آموزشی دیگر بر نمی آید .


 


 


 


 


بسیاری از دانش ها با تکیه بر رایانه رشدی چشمگیر داشته اند . رایانه ها به رشد دانش کمک کرده اند. رشد دانش انبوهی از اطلاعات را به همراه آورده است که باید از آنها نگهداری کنیم . رایانه ها بهترین ابزارها را برای ذخیره سازی انبوه اطلاعات در اختیار دارند . شاید بگویید که اطلاعات را می توانیم در


کتاب ها ، مجله ها و . . . ثبت و نگهداری کنیم اما چند صد میلیون جلد کتاب در هر روز نیاز به مواد اولیه ای دارند که تهیه آنها از عهده تمام درخت های روی کره زمین نیز خارج است . ویژگی اصلی رایانه در زمینه ذخیره سازی اطلاعات ، حجم کم است . شما         می توانید یک کتاب ۵٠٠٠ صفحه ای را در اندازه چند سانتیمتر مربع ذخیره کنید و از آن مهم تر به کمک امکانات خاصی که تنها در رایانه قابل استفاده است در عرض چند ثانیه به هر مطلبی که نیاز دارید ، دست یابید .


تحقیقات نشان داده اند که کاربرد رایانه در تمامی عرصه های آموزش در رشد خلاقیت دانش آموزان تأثیر بسزایی داشته است که دانش آموزان با بهره مندی هوشمندانه از رایانه توانسته اند روند  دانش افزایی را سریع تر کرده و همگام با علم روز دنیا پیش بروند . دانش آموزان با توجه به قابل اعتماد بودن و ذخیره سازی انبوه اطلاعات می توانند استعداد و خلاقیت های نهفته خویش را به عرصه ظهور رسانده و از آن در مواقع لزوم                بهره مند  شوند.[1]


 


زمینه های تسهیل کننده [2]ICT  در آموزش و پرورش  • توسعه مهارت های رهبری ؛ از آن جهت که عدم درک رهبران آموزشی نسبت به اهداف ICT در مدرسه ، یکی ازعوامل مهم بازدارنده موفقیت برنامه به شمار می رود.
  • تأکید بر اهداف بلند مدت به جای پیشرفت های کوتاه مدت .
  • اطمینان از اینکه فعالیت های کلاسی ICT با برنامه درسی یکپارچه است .
  • اطمینان از این که معلمان تازه کار از توانمندی و مهارت های لازم برای استفاده از ICT در کلاس درس برخوردارند .
  • توسعه و تقسیم اطلاعات درباره ICT و استفاده از آن در محیط های یادگیری برای بهبود فرایند یاد دهی ـ یادگیری ، توسعه تفکر خلاق ، توسعه دانش مدیریت اثر بخش ، سواد اطلاعات ، مهارت حل مسئله و توسعه گروه های کاری و خودارزیابی .
  • تقویت توان یادگیرندگان برای ارزشیابی منتقدانه اطلاعات به دست آمده از اینترنت با حفظ اعتبار ، صحت ، دقت و ارتباط اطلاعات با نیازهای آنها .
  • توجه به این مطلب که چگونه می توان از ICT  به طور مؤثرتر استفاده کرد .
  • حمایت و استقبال از مشارکت و ابتکارات سایر بخش های جامعه برای توسعه ICT در آموزش و پرورش .


 


« یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی[3] »


 


فناوری اطلاعات و ارتباطات عاملی برای کاهش شکاف آموزشی


فناوری اطلاعات و ارتباطات ، موجب افزایش ظرفیت آموزش و پرورش می شود . فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محتوای آموزشی می افزاید و آن را بیش از پیش با هدف و نیازهای گروه های ویژه سازماندهی می کند . کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه می تواند شکاف های موجود ، به ویژه در زمینه دسترسی به آموزش همگانی و اثر بخش را کاهش دهد . فناوری های نو قابلیت    یکپارچه سازی نظام آموزش و پرورش ملی را به سیاستگذاران و مدیران عالی آموزش و پرورش می دهد و این امکان را فراهم می آورد که آنها بتوانند عقب ماندگی های آموزشی افراد به ویژه بزرگسالان را با خدمات کیفی آموزشی به سرعت جبران کنند .


آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات دو سویه است . از یک طرف به افزایش امکان توزیع و گسترش خدمات آموزشی بهتر برای بخش های گوناگون جامعه کمک می کند ، آموزش را کیفی تر ، انعطاف پذیرتر و متنوع می کند و قادر است برنامه های آموزشی ارزان و متناسب با تقاضای گروه های متنوع اجتماعی ارائه دهد و از طرف دیگر ، کیفیت آموزش و پرورش را متحول می کند ، رویکردهای نو به آموزش و یادگیری را رواج می دهد و تحول اساسی در نقش معلم و دانش آموز و فرایند یاددهی ـ یادگیری به وجود می آورد .


 


فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تأثیر فراوانی بر دانش آموزان دارد . مهم ترین آنها عبارت اند از :


۱. فراهم آوردن محیطی غنی برای بروز خلاقیت دانش آموزان ؛


٢. ایجاد محیط های یادگیری نو با عوامل و منابع متفاوت ؛


٣. افزایش انگیزه دانش آموزان برای خودآموزی ؛


۴. تأکید بیشتر بر آموزش های بین رشته ای و ترویج آنها در میان دانش آموزان ؛


۵. فراهم کردن موقعیت های اجتماعی واقعی برای تمرین مسئله یابی ، حل مسئله و پژوش درباره مسائل گوناگون ؛


۶. تشویق بیشتر کار گروهی ؛


٧. افزایش توانایی لازم برای به دست آوردن دانش جدید ؛


٨.  ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه باتغییرات سریع ، پیچیده و نامشخص در محیط ؛


٩. پرورش مهرت ها و توانایی های جدید از طریق توسعه سواد فناوری ؛


۱٠. ارائه نگرش های نو برای مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی در شرایط پیچیده .


به علاوه ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اثرهای جانبی مؤثری نیز همراه دارد . مجموعه نگرش ها و پارادایم های فکری که از این طریق می شوند ، مجموعه مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه را با چشم اندازهای تازه ای روبرو می کند ، سؤالات جدیدی را مطرح و چالش های تازه ای را تبیین می کند .


۱. کار و رایانه ، کریمی طاری ـ جباریه ـ رحیمی ، ۱٣٧٩


۱. فناوری اطلاعات و ارتباطات


۱. مجله رشد ( مدیریت مدرسه ) ، شماره های ٧و٨ ، ۱٣٨٣


]]>