استانداردها و استاندارد

دانلود پایان نامه

پوسته مذکور برای پوشاندن فلایویل و سایر قطعات می باشد و هیچگونه نیروی قابل ملاحظه ای به آن وارد نمی شود پوسته متصل به جعبه دنده (اصطلاحاً گلدانی نامیده می شود) نیز از آلومینیوم به ضخامت 3mm و یک طرح مقاوم و تقویت شده می باشد به طبع این پوسته نیز می تواند از جنس آلومینیوم با فلنج 10 میلیمتر انتخاب گردد چون از امکانات کارگاه ساخت اطلاعی نداشتیم نوع فلزی به خاطر سادگی ساخت و کم هزینه بودن ترجیح داده شد.
3-3-4- طرحی شاسی زیر موتور
زیر موتور احتراقی یک شاسی اصلی به نام رام وجود دارد طرح موتور و کنترلر ونصب باتریها موجب می شود که یک شاسی دیگر موازی رام طرح واضافه گردد.
وزن موتور ، کنترلر ، جعبه دنده متصل به آن و سایر اجزایی که به موتور متصل می شوند حدود 200 کیلوگرم در نظر گرفته شده است شاسی نصب باتریها روی شاسی ها نصب موتور قرار می گیرد بنابراین مقدار 104 کیلوگرم وزن 6 عدد باتری به آن اضافه می گردد سپس رام و شاسی جدید باید هر کدام 152 کیلوگرم وزن را تحمل نمایند اما موتور و سایر اجزاء آن با لرزه گیرهایی روی شاسی نصب می شوند این موضوع باعث می شود که یک ضریب یا بیشتر از 2 برای دینامیک بودن نیروها تعریف نمائیم و با اطمینان بیشتر مقدار کل بار را 800kg در نظر بگیریم پس هر شاسی باید مقدار 400 کیلوگرم وزن را که در دو نقطه آن وارد می شود تحمل نماید شکل 4-5 نمای شاسی ، نیروهای وزن ، نیروهای حاصل از انتقال گشتاور و نیروهای تکیه گاهی را نمایش می دهد همچنین در قسمت (ج) این شکل ممان خمش ماکزیمم مشخص است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل و استاندارد

شاسی از جنس St37 با طراحی می گردد.

هر نوع پروفیل که مقدار آن از مقدار بیشتر باشد قابل استفاده است ذیلاً برای دو نوع پروفیل که در شکل (9)نشان داده شده اند محاسبه می گردد از کتاب جداول و استانداردهای ماشین سازی برای قوطی خواهیم داشت :

جستجو در سایت ما :

و برای جفت نبشی خواهیم داشت :

بنابراین اگر از جفت نبشی استفاده گردید باید قسمت زیر آن تقویت گردد.

شکل 9: نمودار ممان خمشی شاسی موتور در خودرو پیکان برقی

بخش دوم:
نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی
مقدمه
ماشینهای خورشیدی به طور کمی انرژی را توسط سلولهای خورشیدی گرفته و به موتور انتقال داده و سپس از موتور به چرخها منتقل می گردد سلولهای خورشیدی به کار رفته اغلب سیلیکونی تک کریستال می باشند از طرفی باید بدنه طوری طراحی شود که ضریب درگ در حدود 000012 گردد قیمت یک نمونه ماشین خورشیدی حدود 220000 دلار به دست می آید و این ماشینها برای شرکت در مسابقات طراحی می گردند.
شارژ باتری در زمانی که مسابقات وجود ندارد مجاز است .