اندازه گیری و گرم کردن

دانلود پایان نامه

ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل موارد زیر است:
دینامومتر
استخر(قسمت کم عمق)
کرنومتر&.&

جستجو در سایت ما :


سکوی چوبی به ارتفاع 15سانتیمتر و عرض 30 سانتیمتر
تشک اسفنجی
آزمون vas
پرسشنامه آزمون سنجش کمر درد (بالینی )کیوبک1
روش اندازه گیری و امتیاز گذاری(قدرت عضلات تنه)
رای اندازه گیری قدرت عضلات کمر توسط دستگاه دینامومتر. ابتدا آزمون شونده بر روی سکوی دستگاه دینامومتر قرار می گیرد، طوری که پاها حدود 15سانتیمتر به موازات یکدیگر باز باشند سر کاملاً راست، پشت صاف و دست ها در دو طرف ، دسته دستگاه دینامومتر را می گیرد سپس آزمون شونده کمی به جلو متمایل می شود زانوها خمیده و دستها دو طرف میله را می گیرند.هر آزمودنی هم در پیش آزمون و پس آزمون سه بار بر روی دستگاه قرار گرفته و آن را می کشد ، و با مکث سه ثانیه دستگاه را رها می سازد عقربه دستگاه روی هر عددی ثابت ماند امتیاز ثبت می شود.
امتیاز گذاری:
عددی که در اثر کشش میله و فنر توسط عقربه دستگاه نشان داده می شود امتیاز فرد است. لازم به ذکر است که فرد باید حدود سه ثانیه عقربه را ثابت نگه دارد.
1-Back pain questionnaire Quebec
روش اندازه گیر ی امتیاز گذاری (استقامت عضلانی ناحیه شکم)
با استفاده از یک کرنومتر (سه ست یک دقیقه ) و با فاصله استراحت آزمون شونده نسبت به یکدیگر این آزمون انجام شد. بدین منظور آزمون شونده بر روی تشک اسفنجی می نشیند درحالی که دستها را روی سینه قرار داد و زانو های خمیده شروع سعی می کند ، سینه را به زانوها نزدیک کرده سپس آن را در زمان یک دقیقه تکرار کند، سپس آزمون شونده برای مرحله بعد آزمون آماده شد.
روش اجرای پروتکل تمرین
روش اجرا در این پرتکل تمرینی شامل سه بخش بود :
فاز اول این تمرین که بسیار حائز اهمیت است شامل حرکات کشش در ابتدا تمرین(گرم کردن) بود. افراد بصورت دایره وار در قسمت کم عمق استخر می ایستادند و مراحل کشش زیر را به دقت هر چه تمام انجام می دهند. این حرکات شامل:
تمرین شماره(1): فرد تمرین کننده دست های خود را به یکدیگر قلاب کرده به طرف بالای سر با آرنج کاملا صاف می برد(در این حرکات به هیچ عنوان نبایستی فرد نفس را در سینه حبس کند) این حرکت با زانوهای کاملا راست و بدنی کشیده انجام می پذیرد این حرکت را سه ست و هر ست را تمرین کننده سعی می کند 15 ثانیه انجام دهد.
تمرین شماره(2): فرد تمرین کننده حرکت بالا را به طرف چپ و راست با آرنج کاملا راست انجام بایستی دهد. این حرکت را سه ست و هر ست را تمرین کننده سعی می کند 15ثانیه انجام دهد.
تمرین شماره(3): فرد تمرین کننده تمرین شماره 1را به صورت حرکت کششی به طرف جلو به طوری که دستها کاملا صاف و کشیده باشد انجام می دهد. حرکت بعد دست ها را از پشت قلاب کرده سعی می کند دست ها را تا حد ممکن بالا بیاورد این حرکت را سه ست و هر ست را تمرین کننده سعی می کند 15ثانیه انجام دهد.
تمرین شماره( 4): در حال ایستاده دست ها را به کمر می زند و شروع به چرخاندن کمر می کند در حالی که سر ثابت خواهد بود این حرکت را سه ست و هر ست را تمرین کننده سعی می کند 15ثانیه انجام دهد.
تمرین شماره(5): در حال ایستاده دست ها را از کنار بدن به عقب برده پنجه های دست را به هم قلاب می کند در حالی که بدن صاف و کشیده است دست ها را از پائین به طرف بالا می کشد.
تمرین شماره(6): یک پا جلو یک پا عقب(حرکت قیچی) پنجه های دست را به هم قلاب کرده به طرف بالای سر می آورد این حرکت بایستی بدون این که آرنج خم شود انجام شود.