جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت ۱۴

اکتبر 20, 2020 0 Comments

–   نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری ازلحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آن‌ها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
–  بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان
–  نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی ازلحاظ مکاتبات و مراجعات
–  تهیه گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
–  بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آن‌ها
–  انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها
–   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی‌های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها
–  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دستورالعمل‌های صادره و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط
– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
امور عمرانی و شهرسازی
–  نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح‌های عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری یا طرح‌های عمرانی خاص و زیربنایی
–  مراقبت در تشکیل گروه‌های فنی و ایمنی و سایر گروه‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در گروه‌های مذکور
–  نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان‌ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
–  تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام‌شده از پروانه‌های ساختمانی یا ساختمان‌های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
–   انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
حوزه شهردار
–  برنامه‌ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها
– انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تأسیسات شهرداری‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی
–  رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت‌های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح
–  انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز برای توسعه فرهنگی
–  اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت‌اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک
–   پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن‌ها به دعاوی و مراجع قانونی ذی‌ربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور
–  برنامه‌ریزی به‌منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به‌روز و کارآمد شهرداری و سازمان‌های وابسته
–  انجام سایر وظایف محوله
خدمات شهری
–  رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع‌آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاک‌سازی آن‌ها و مسیل‌های واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه‌های زیباسازی در چارچوب طرح‌های مصوب
– جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات گروه تشخیص مزاحمت
– حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میدان‌ها، رفوژها، پارک‌های محلی یا اشجار یا معابر
– شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم‌کار از طرف مافوق
–  استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
–  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
دبیرخانه شورای اسلامی شهر
–  ثبت لوایح و کلیه نامه‌های وارده و تنظیم و ارائه آن‌ها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و گروه‌های فرعی زیرمجموعه آن
– توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ‌نامه‌ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان‌های مربوطه
–  تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضای شورای شهر
–  درج صورت‌جلسات و مذاکرات انجام‌شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
–  حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورت‌جلسات و مصوبات شورای شهر
– انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مذکور

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.