بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۲

اکتبر 7, 2020 0 Comments

دریافت کمک های بلاعوض دولت و سایر سازمان ها و نهادهای حمایتی و پرداخت آن بر اساس ضواط و مقررات.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمک های دولت و پرداخت آن بابت تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم.
دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت های تعاونی و تخصیص آن طبق ضوابط و مقررات.
تصدی عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری و وجوه امانی اشخاص حقیقی و حقوقی.
انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد.
تبصره: حداقل هفتاد درصد (۷۰%) تسهیلات بانک باید به بخش تعاون اعطاء گردد.
ماده ۸- ارکان بانک عبارتند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره و مدیر عامل
حسابرس قانونی (بازرس)
ماده ۹-  مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می باشد:
وزیر تعاون
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر صنایع و معادن
وزیر بازرگانی
وزیر جهاد کشاورزی
وزیر مسکن و شهرسازی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تبصره:  ریاست مجمع عمومی با وزیر تعاون خواهد بود.
ماده ۱۰-مجمع عمومی بانک به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود.
ماده ۱۱-جلسه مجمع عمومی بانک بنا به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سالانه و تصویب بودجه پیشنهادی تشکیل خواهد شد و مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا تقاضای سایر اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس قانونی و با دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.
ماده ۱۲-اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و رسیدگی به صورتهای مالی، صورت دارایی و بدهی و اتخاذ تصمیم به صورتهای مالی.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته ها، تقسیم سود و تخصیص سهم دولت از سود قابل تقسیم برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون.
بررسی و تصویب برنامه، خط مشی و بودجه پیشنهادی بانک.
تصمیم گیری در خصوص آئین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آئین نامه های موردنیاز بانک به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب آن  در هیات وزیران.
انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک بنا به پیشنهاد رییس مجمع.
انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.
اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک.
سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی می باشد.
تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد رییس مجمع با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط  جهت تصمیم گیری در مراجع ذیصلاح قانونی.
ماده ۱۳-جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی با حداقل چهار رأی موافق معتبر می باشد.
ماده ۱۴-اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده بانک به شرح زیر می باشد:
پیشنهاد اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و ادغام بانک با بانک های دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران.
افزایش سرمایه بانک.
 
ماده ۱۵-هیئت مدیره بانک متشکل از پنج نفر می باشد و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رییس مجمع به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی با حکم وی منصوب می گردند.
تبصره:مدیرعامل و اکثریت اعضای هیئت مدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی، اقتصاد تعاونی و مدیریتی باشند.
ماده ۱۶-هیئت مدیره و مدیر عامل بانک برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای مدت مأموریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، مادام که افراد جدید معرفی نگردیده اند و یا حکم مجدد همان افراد سابق صادر نگردیده است، کماکان عهده دار مسئولیت خواهند بود.
ماده ۱۷-هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر از بین اعضا به عنوان رییس و یک نفر به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. مدت ریاست رییس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیئت مدیره نخواهد بود.
تبصره۱: جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.