تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی

دانلود پایان نامه

جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و آموزش

شناخت بهتر و عمیق‌تر ماهیت و ابعاد دگرگونی‌های تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و نقش و کارکرد و تأثیر و استفاده از آنها برای پیشبرد برنامه‌های توسعه آموزشی و تدارک و زمینه‌سازی برای مشارکت فعال نهاد آموزش درجریات جامعه ارتباطی و اطلاعاتی هدف این مقاله است.
برای شناخت عوامل، شرایط و مؤلفه‌های زمینه‌ساز فعالیت‌ها و برنامه و الگوهای آموزشی درجامعه اطلاعاتی و ارتباطی فهم چگونگی پیدایی صورت بندی‌های جدیداقتصادی و اجتماعی درجامعه جدید که آلزام به نام‌های نظیر «پسامدرن» ، «پسا صنعتی» ، «ارتباطی» ، «اطلاعاتی» بر آن نهاده‌اند ضروری است. ابتدا عوالم کلان و سپس مؤلفه‌های خود که شاخص‌های اصلی گذر از جامعه صنعتی به جامعه درحال ظهور ارتباطی، اطلاعاتی و جامعه درحال جهانی شدن است به عنوان چارچوب‌های اصلی تأثیرگذار بر تحول در نظام‌ها و الگوهای آموزش معرفی می‌شود(کرباسیال، 1387:  ص 238)

یادگیری الکترونیکی :

اینترنت در عرصه های آموزشی نیز  چالش های جدیدی را ایجاد کرده است . استفاده از بستر و زیرساخت مناسب اینترنت برای آموزش ، طی سالیان اخیر بشدت مورد استقبال  قرار گرفته است . آموزش الکترونیکی ، آموزش مبتنی بر کامپیوتر (CBT) ، آموزش مبتنی بر اینترنت (IBT) و آموزش مبتنی بر وب (WBT) نمونه اسامی انتخاب شده برای روش های جدید آموزشی می باشند . آموزش ( یاد دادن و یاد گیری ) طی سالیان آینده با انقلابی بزرگ روبرو خواهد شد. امکانات سخت افزاری و نرم افراری موجود،  بشریت را بسمت یک انقلاب بزرگ  آموزشی سوق می دهد.  ( منصفی ، 1385 : ص 90 )

آموزش های الکترونیکی (13)از سال 1990 مطرح و همزمان با رشد تجهیزات و امکانات مربوطه در دهه گذشته ،  گام های موثری را در این زمینه برداشته شده و اینک در نفطه عطفی قرار گرفته است . آشنائی با سیستم های آموزشی جدید برای تمامی دست اندرکاران امر آموزش ، از اهم وظایف است . اگر دانائی را عین توانائی بدانیم ،

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد تکرارپذیری و بهینه‌سازی

جوامعی از بشریت به توانائی و خود باوری خواهند رسید که زیر ساخت مناسبی را برای سیستم های آموزشی خود انتخاب و بر همین اساس حرکات هدفمند و سیستماتیک آموزشی را با تاکید بر عناصر متفاوت موجود در یک سیستم آموزشی ، آغاز نمایند. آموزش های الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تمام دست اندرکاران سیستم های آموزشی بوجود آورده است تا هر چه سریعتر بتوانند آموزش های  فراگیر و مبتنی بر آخرین فن آوری های موجود را در سازمانها و موسسات خود آغاز نمایند. ( همان منبع ، 91 )

آموزش الکترونیکی چیست ؟

آموزش الکترونیکی امکان فراگیری مستقل از زمان و مکان  را برای دانش پژوهان فراهم می آورد. جایگاه کامپیوتر در آموزش های الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است . با پیکربندی مناسب کامپیوتر ( سخت افزار، نرم افزار و شبکه ) امکان استفاده از آموزش های الکترونیکی برای علاقه مندان فراهم می گردد. عملکرد کامپیوتر در آموزش های الکترونیکی نظیر عملکرد موبایل در ارتباطات است . با استفاده و پیکربندی مناسب موبایل امکان برقراری ارتباط مستقل از زمان و مکان خاص برای افراد بوجود می آید.

آموزش الکترونیکی می تواند مبتنی بر CD-ROM ، شبکه ، اینترانت و یا اینترنت باشد. آموزش الکترونیکی برای ارائه محتوی از عناصر اطلاعاتی با فرمت های متفاوت نظیر: متن ، ویدئو ، صدا، انیمیشن ، گرافیک و محیط های مجازی و یا شبیه سازی شده استفاده می نماید. تجارب بدست آمده از آموزش های الکترونیکی بمراتب گسترده تر از تجارب آموزشی بدست آمده در یک کلاس درس سنتی است . آهنگ فراگیری در سیستم های آموزشی الکترونیکی از یک روند مشخص و سیستماتیک تبعیت کرده و  مخاطبان خود را با هر نوع سلیقه و گرایش بسرعت جذب می نماید.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره کیهان شناسی و ماهواره

آموزش های الکترونیکی رمز موفقیت خود را در شیوه ارائه ، نوع محتویات و توزیع ( عرضه ) مناسب می دانند. در آموزش های الکترونیکی از اغلب مسائل موجود در آموزش های سنتی نظیر : سخنرانی های یکطرفه ، تعامل و ارتباط ضعیف با فراگیران ، اجتناب می گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سیستم های آموزش الکترونیکی می توان بسرعت محیط های آموزشی موثر و کارآ را با بهره گیری از عناصر متفاوت آموزشی ایجاد کرد . ( سپهری ، 1387 : 45 )

تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی