تجزیه و تحلیل کلاس های مجازی تدریس خصوصی و دروس کنکور

 

کلاس های مجازی تدریس خصوصی از نظر گزارش این مطالعات ، توصیف تکنیک های خاص مورد استفاده در روش های کلاس آنلاین و آنلاین و سنتی بسیار مطلوب باقی مانده است. روش کلاس به عنوان یک فرم سخنرانی تعریف شد اما آیا این به معنای بدون توقف مجازی است ارائه توسط مربی؟ چقدر تعامل دانشجویی – با یکدیگر ، با مدرس – آنجا بود؟ آیا تا به حال تمرین یا فعالیت در کلاس آموزشگاه کنکور آزمون برگزار شده است؟ به همین ترتیب ، چه اتفاقی افتاد در جلسات آنلاین فقط به طور گسترده توضیح داده شد. در اینجا مسئله در تفسیر آنچه دشوار است ، مشکل است درمان های واقعی (تجربیات کلاس) واقعاً بود. خلاصه اینکه ، درمانها چقدر متفاوت بودند و به چه روش های قابل توجهی؟ بدون توضیح بسیار دقیق تر ، ارزیابی آن دشوار است چه چیزی مقایسه می شود چهارم ، برای مقایسه از نمرات آزمون استفاده شد. به عنوان مثال با استفاده از سلسله مراتب نتایج یادگیری ، برای آزمونها امکان سنجش سطوح مختلف پیچیدگی دانش وجود دارد و پردازش شناختی ، از فراخوان ساده حقایق منزوی گرفته تا ارزیابی بسیار ظریف تر و تجزیه و تحلیل قطب دوم در مورد میزان تفکر انتقادی تا چه اندازه سوال می کند پیشرفته آزمایشات احتمالاً شامل مواردی از طیف نتایج یادگیری است.

این مطالعه نشان می دهد که کلاس های مجازی تدریس خصوصی ، موضوع از لحاظ ماهیت فنی بود: روشهای روشنی وجود داشت فرمول برای مشکلاتی که در آن تمام اطلاعات مورد نیاز در متن و برای آنها ارائه شده است اعمال می شود که یک جواب درست وجود دارد اما چه از حوزه های دیگر که گسترده در آن وجود دارد تعامل انسانی ، که برای آن قضاوت (نه حل معادله فنی) ضروری است ، چه موقع مسافت ، آموزش آنلاین اطلاعات باید کشف شود ، و هنگامی که انواع مختلفی از راه حلهای مشابه وجود دارد. یافته تفاوت معنادار حاکی از آن نیست که دستورالعمل آنلاین به همین ترتیب است به عنوان آموزش در کلاس موثر است. این نتیجه گیری اصلی از مهم نیست تفاوت ها بین انواع وسایل نقلیه تحویل یک پایه ثابت و گسترده است این نتیجه گیری ، با این حال ، از چند طریق تفسیر شده است ، که همه آنها قابل توجیه طرفداران آموزش آنلاین به سرعت با استفاده از این یافته ها به دست آمده اند معادل فنون منتقدین ، ​​شاید با تکیه بر قولهای ضمنی گفته شده برتری برنامه های آنلاین ، به عدم موفقیت برنامه های آنلاین برای ارائه نتایج بهتر اشاره دارد. بنابراین ، واکنش نهایی فرد به این یافته ها به انتظارات اولیه فرد بستگی دارد.

کلاس های مجازی تدریس خصوصی در مقایسه با دوره های آموزشی در کلاس ، منتقدان و انتقادات خود را دارد. مجموعه ای از انتقادات علیه چنین تحقیقاتی ارائه شده است . به عنوان مثال ، آنها در پروتکلهای تحقیقاتی اساسی این ضعفهای مداوم را یادداشت می کنند: فقدان نظریه کافی ، اندازه نمونه های ناکافی ، اجرای ضعیف درمان آنلاین شرایط و نقص اندازه گیری علاوه بر این ، به ویژه برای مطالعات مقایسه ای تجربی ، استاندارد این است که همه موارد به جز متغیر مستقل دستکاری شده یکسان هستند. به تا چه حد تمام اختلافات احتمالی دیگر برطرف نشده است ، سؤالاتی از تفسیر ماندن. به عنوان مثال ، اگر مربی (های) مورد استفاده در چنین مطالعات مقایسه ای (متفاوت) داشته باشد درجاتی از تجربه آموزش آنلاین در مقابل کلاس ، وجود ظریف و در عین حال قابل توجه است تأثیراتی در تحویل دوره و کیفیت نتایج از آنجا که به نظر می رسد که شیوه های تربیتی تفاوت بزرگی در نتایج دارند ، این عامل می تواند ایجاد کند یک متغیر مخدوش کننده مهم در تحلیل های مقایسه ای باشد.