تحقیق درباره محصولات زراعی و سالگی به بعد

دانلود پایان نامه

2-1-5-3- علف های هرز و انگلی مزارع روناس


علف های موجود در مزارع روناس عبارتنداز:خارشتر،پیچک صحرایی، مرغ ، سس و گل جالیز که در تابستان به وسیله وجین ، این علف های هرز کنترل می شوند .
2-1-5-4 مبارزه با بیماریها و آفات
گیاه روناس نسبت به امراض و آفات نسبتاً مقاوم بوده و در بعضی مواقع پوسیدگی ریشه و یا شته در روناس مشاهده گردیده است. برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه بهتر است در کشت روناس تناوب زراعی رعایت گردد و در زمینی که این گیاه کاشته شده است برای مدت 5 تا 7 سال روناس کشت نگردد . ضمناً بهتر است یکسال قبل از کشت زمین به صورت آیش باقی بماند تا درتابستان آفتاب و نورکافی به زمین برسد توصیه شده که در اراضی رسی خالص نیز این محصول کشت نشود .
جهت مبارزه با شته از سموم فسفره مناسب شته کش و برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه نیز از سموم مختلف قارچ کش می توان استفاده نمود(میراب زاده اردکانی ، 1388) .
2-1-6تناوب زراعی
چون روناس در شرایط خاص اب وخاک شور کشت می شود ، همواره در تناوب زراعی کشاورزان استان یزد قرار دارد واز موقعیت خاصی بین محصولات زراعی برخوردار است. باتوجه به مصرف کود حیوانی زیاد در زراعت روناس وطویل بودن ریشه ی ان که تا عمق یک متری خاک نفوذ می کند ، اکثر کشاورزان برای اصلاح خاک و آباد کردن زمین مخصوصا اراضی که کشت اول آن هااست در آن روناس می کارند .روناس معمولا در استان یزد ، پس از برداشت گندم و جو کشت می شود . به طور تجربی ثابت شده است ، پس از یک دوره ی کشت این گیاه می باید در زمین مذکور به مدت چند سال (حدود 7 سال ) گیاهان دیگری نظیرگندم ،جو،پنبه وغیره کاشت .در صورت کشت مجدد روناس در زمینی که سال قبل روناس کشت شده است .گیاهان دچار پوسیدگی ریشه می شوند و راندمان تولید به شدت کاهش می یابد. این نکته نیز به تجربه ثابت شده است که اگر زمین روناس کاری شده پس از برداشت درحالت آیش باقی بماندوبعد دوباره مبادرت به کشت روناس شود ، محصول مرغوبیت چندانی نخواهد داشت .
به طور کلی تاکنون چندین تناوب به صورت های زیر مشاهده شده اند:
الف) غلات، روناس ، غلات
ب)آیش ، روناس، غلات
ج)گندم، روناس، پنبه
د)گندم، روناس ،یونجه
ه)گندم، یونجه، روناس
2-1-7 برداشت
ریشه روناس را در پائیز سال سوم یاچهارم پس از کف برکردن ساقه و برگهای سبز با بیل های مخصوص روناس کنی برداشت می کنند .عرض این بیلها حدود 12 سانتی متر و طول آن 50 سانتی متر می باشد. بهتر است روناس را در 3 یا 4 سالگی برداشت کرد زیرا ریشه ها به اصطلاح خوب رنگ انداخته و میتوان رنگ بیشتر و مرغوب تری استخراج نمود .در مناطقی که این گیاه را به عنوان یک گیاه زراعی کشت می کنند زمان برداشت از 2 سالگی به بعد و حتی در موارد خاصی 4 سالگی است .برداشت محصول معمولا در اواسط مهرماه تا اواخر آبان ماه است . برداشت در حال حاضر کلا به صورت دستی است وهزینه ی زیادی دارد. برای برداشت ریشه توسط بیلهای مخصوص زمین را شخم عمیق زده تاریشه ها از خاک بیرون آیند. سپس توسط کارگر ریشه را از سطح خاک جمع آوری می کنند. درموقع برداشت ریشه های سالم ومرغوب را جهت کشت مجدد انتخاب می کنند(میراب زاده اردکانی ، 1388) .
2-1-8بذر گیری
در تابستان سال دوم روناس را برای بذرگیری بحال خود واگذار کرده تا به گل بنشیند و در موقع گل دادن هم هر 6 روز یک بارگیاه را آبیاری میکنند. بعد از اینکه گل تشکیل گردید. در شهریور ماه بذرگیری می کنند . میزان بذر تولیدی در هر هکتار بین 1 تا 3/1 تن می باشد.
2-1-9 خشک کردن ریشه
ریشه ها را بعد از برداشت به مدت 15 روز در هوای آزاد و در مقابل نور آفتاب قرار می دهند تا رطوبت خود را از دست دهند سپس آنرا به آسیابهای مخصوص روناس سائی می فرستند تا بصورت پودر در آید. بنابر اظهار مطلعین محلی درصورتی که ریشه های خشک شده 2تا3 سال در انبار بمانند و سپس ساییده و در رنگرزی استفاده شوند، دوام و شفافیت رنگ آنها افزایش می یابد. لذا روناس را می توان مدت زیادی انبار کرد و هیچ گونه آفت انباری ندارد(میراب زاده اردکانی ، 1388) .
مطلب مرتبط :   تحقیق درباره سبک های ارتباط و آنالیز واریانس

جستجو در سایت ما :


2-2- مقاومت به شوری
مروتی وظیفه شناس(1389)، درگزارش تحقیقاتی خود بیان کردند:که روناس تحمل به شوری بسیار بالایی ازخود نشان می دهد. روناس آب و خاک با هدایت الکتریکی بالاتر از 15000میکروموس را تحمل می کند (حمید نژاد ،1374) .