دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

در دسترس بودن
تازه بودن
ارائه خدمات در تمامی نقاط
سفارش اینترنتی
خسارت حاصل از تاخیر
3-3-2-روش نمونه گیری STRATA :
با در نظر گرفتن جمعیت شناختی منطقه ای در اینجا از 1000 مشتری نظرات را کسب میکنیم، سپس با استفاده از روش نمونه گیری STRATA، 100 مشتری را برای اخذ تصمیمات در نظر میگیریم.نمونه گیری به کمک روشSTRATAانجام می شود. شرح مختصری ازروش STRATAدر زیرآمده است:
nl
اندازه نمونه برای روش l
Nl
اندازه جامعه برای روش l
N
اندازه کل جامعه
n
اندازه کل نمونه
ما این نظرات را از چهار روش مختلف از مشتریان کسب میکنیم: پرسشنامه دستی، پیام کوتاه(sms)، وب، فکس.
3-4-داده کاوی :
همانطور که در فصول قبل اشاره شد امروزه داده کاوی  مهمترین ابزار برای استفاده سودمند از منابع متنوع و فراوان داده ها محسوب می شود.داده های دقیق در حجم بسیار زیاد و قیمت ارزان توسط شرکتها  و سازمانهای مختلف تولید گردیده و در بانکهای اطلاعاتی یا داده انبارها سازماندهی می شوند. داده های مرتبط با تبادلات تجاری، کشاورزی، ترافیک، اینترنت، جزئیات مکالمات تلفنی و دادههای پزشکی مثالهایی از چنین پایگاه دادهها می باشند. با توجه به شدت رقابتها در عرصه های اقتصادی، علمی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی، اهمیت عامل سرعت یا دسترسی به اطلاعات توسط لایه های مختلف مدیریتی دو چندان گردیده است. در حال حاضر، داده کاوی یکی از مهمترین فنآوری ها جهت بهره برداری  موثر و دقیق از داده های حجیم بوده  و اهمیت آن روز بروز در حال افزایش است.
خوشه‌بندی:
خوشه بندی به عنوان یکی ازفعالیتهای داده کاوی میباشد و به گروه بندی کردن تراکنش ها و مشاهدات یا حالتها درکلاسهای مشابه میپردازد. همچنین یک خوشه مجموعه ای از رکوردها است که به هم شبیه می باشند و از رکوردهای بیرون خوشه تفاوت دارند . در خوشه بندی متغیر هدف وجود ندارد و به طبقه بندی تخمین و پیشگوئی مقدار متغیر هدف نمی پردازد . در ادامه به خوشه بندی در مدیریت ارتباط با مشتری نیز خواهیم پرداخت.
همانطور که اشاره شد تکنیک‌های زیادی برای کشف الگوی پنهان (الگوهای کشف توالی، قوانین کشف رابطه) داده ها وجود دارد که به چند مورد از آن ها در فصل قبل اشاره شد، در این تحقیق با توجه به استفاده از الگوریتم k-means  به بررسی الگوریتم مورد نظر پرداخته می شود.