دانلود پایان نامه ارشد درمورد بیماران مبتلا و فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

میوکلونیک(حرکات تند و سریع انقباضی)
آتونیک( از دست دادن انقباض عضلانی و افتادن)
تونیک(گسترش سختی عضلات همه اندام)
کلونیک( پرش ها در تمام اندام)


تونیک- کلونیک (گراند مال)

شکل 1-6: تصویری از مراحل تونیک و کلونیک

شکل 1-5: مسیر برای انتشار تشنج در صرع موضعی و عمومی اولیه را نشان می دهد.
A.1- تشنج موضعی می تواند از کانون حمله به مناطق مختلف همان نیمکره یا نیمکره مقابل انتشار یابد.(فلش های 1و2 و3)
2-تعمیم ثانویه فعالیت تشنج موضعی را نشان می دهد که انتشارتشنج موضعی به تالاموس، منجر به گسترش تشنج از تالاموس به هر دو نیمکره می گردد.(فلش 4)
B. تشنج های عمومی اولیه را نشان می دهد. در این شکل مرکز وکانون حمله تالاموس بوده که با انتشار آن، هر دو نیمکره تشنجی خواهند شد]1[.
نمونه ای از حمله عمومی، تشنج پنهان است که درکودکان دیده می شود. این حمله به طور ناگهانی شروع، معمولا کمتر از 10 ثانیه طول کشیده وبا توقف همه فعالیت های حرکتی و در نتیجه با از دست دادن هوشیاری همراه است. بر خلاف حملات موضعی، هیچ اورا یا دوره پس از حمله ای در آن وجود ندارد. بیمار ممکن است علائم خفیف حرکتی از قبیل چشمک زدن را از خود نشان دهد، اما سقوط نمی کند و فاقد حرکات تونیک- کلونیک می باشند. تشنجات ابسانس واقعی ویژگی های الکتریکی متمایز زیادی روی EEGدارد.
حملات عمومی ِدیگر تنها می تواند ازحملات حرکتی (میوکلونیک، کلونیک، یا تونیک)و یا از دست دادن ناگهانی انقباضات عضلات(آتونیک) تشکیل شده باشد. با این حال، حملات عمومی تونیک_کلونیک(گراند مال)شایع ترین است. این حملات عمومی تشنجی همواره به طور ناگهانی شروع می شوند، اغلب با خرخر یا گریه و انقباض تونیک دیافراگم و قفسه سینه ایجاد بازدم اجباری می کند. در طی فاز تونیک بیمار ممکن است محکم به زمین با فک بسته سقوط کند، کنترل مثانه و یا روده را از دست دهد و کبود می شود. فاز تونیک به طور معمول حدود 30 ثانیه طول می کشد و در هنگام تحول به کلونیک و پرش اندام حدود زمانی معادل 1-2 دقیقه بطول می انجامد. پس از این مرحله ی فعال از حمله ی عمومی تونیک- کلونیک، مرحله ی پس از حمله ای شروع می گردد که طی آن بیمار خواب آلود بوده و ممکن است از سردرد و درد عضلات شکایت کند. از نظر بالینی، به سختی می توان حملات عمومی تونیک-کلونیک اولیه را از حملات عمومی تونیک-کلونیک ثانویه با اورا مختصر تشخیص داد[1].
شکل 1-7: تصاویری از تشنج های موضعی ساده که می تواند منجر به حرکات تشنجی در بخش های بالایی بدن از جمله صورت ، بازو، سر چشم و…گردد که ممکن است با پیش آگهی (اورا) به صورت شنیدن صدایی در گوش و یا احساس بویایی همراه باشد.
.
Seizure Classfication
شکل 1-8: انواع طبقه بندی تشنج ها
.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع خدمات ارزش افزوده و خدمات الکترونیکی

1-1-9 صرع لوب گیجگاهی
یکی از انواع صرع که از شیوع نسبتاً بالائی برخوردار است صرع لوب گیجگاهی می باشد. این نوع صرع از نوع موضعی است که از این پس به اختصار تحت عنوان MTlE ذکر خواهد شد. امروزه بخوبی مشخص شده است که تخلیه های تشنجی در بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی از ساختارهای میانی دستگاه لیمبیک نظیر قشر بویائی، آمیگدال و هیپوکامپ آغاز می شود.
1-1-10 نقش نئوکورتکس در مکانیسم های صرع زایی
خصوصیات نئوکورتکس از جمله پاسخ های الکتروفیزیولوژیکی زیر آستانه ای که قابلیت تخلیه های مکرر و شلیکی نرونهای موجود در آن را ایجاد می کند، از جمله ویژگی هایی هستند که این بخش از ساختمان مغز را در مکانیسم های بروز صرع مطرح ساخته اند. خصوصیات فوق ناشی از جریانات سدیمی سریع و پایدار و همچنین جریانات متعدد پتاسیمی از جمله جریان پتاسیمی حساس به موسکارین می باشد[12]. بررسی های گوناگون نشان می دهند که تحریک کانونی خارج سلولی در سلولهای نئوکورتکس انسان معمولاً موجب ایجاد واقعه سیناپسی دپلاریزه کننده کوتاه مدت می شود[13]. که در واقع موجب پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP ) در سلول پس سیناپسی خواهد شد.