دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌ها و پایداری

دانلود پایان نامه
ماشین حالا به شبکه اتصال داده شده است. توربین مقداری بار تحویل می‌دهد و باعث می‌شود جریان شارش یابد. سیستم تحریک می‌تواند مقدار نیروی محرکه القا شده ماشین را تغییر دهد اما تاثیر آن بر شبکه ناچیز در نظر گرفته می شود.

(شکل3-14) ژنراتور زیر بار
مقدار نیروی محرکه القا شده درونی ماشین هنوز هم بوسیله جریان تحریک تعیین و مشخص می‌شود با این حال ولتاژ ترمینال ماشین همچنین با نیروی بیشتر به شبکه بستگی دارد. اگر ماشین زیر بار است شارش جریان در سیم‌پیچ‌های استاتور که سبب افت ولتاژ در راکتانس سنکرون است اتفاق می‌افتد اگر جریان تحریک ثابت باقی بماند ولتاژ ترمینال ماشین مقداری کاهش داده می‌شود در اینجا عملکرد سیستم تحریک برای جلوگیری کردن از این افت ولتاژ بوسیله تغییر دادن جریان تحریک می‌باشد.
3-12- گشتاور سنکرونیزاسیون:
هنگامیکه زاویه δ به مقدار 90 درجه برسد ژنراتور وارد محدوده ناپایداری خواهد شد و در اصطلاح حالت سنکرون شدن ژنراتور با شبکه پایدار باقی نمی‌ماند. نقش سیستم تحریک در پایداری ماشین سنکرون به این صورت است که اگر فرض کنیم سیستم تحریک وجود نداشت هنگامی‌ که بار افزایش می‌یافت زاویه δ از 90 بیشتر می شد و حالت ناپایداری برای ماشین سنکرون ایجاد می‌شد. بنابراین جریان تحریک گشتاور سنکرونیزاسیون را تولید می‌کند.

(شکل3-15) محدوده تغییرات زاویه δ
3-12-1- مشخصات گشتاور ژنراتور:

(شکل3-16) مشخصات گشتاور ژنراتور

جستجو در سایت ما :


گشتاور ماشین بوسیله تساوی بالا توصیف داده می‌شود. برای هر مقدار از جریان تحریک می‌توان شکل موج گشتاور را رسم کرد و محدوده پایداری را همان δ=90 درجه در نظر بگیرید.
3-13- انواع سیستمهای تحریک:
اگر بخواهیم طبقه‌بندی روی انواع سیستم تحریک داشته باشیم باید بگوییم که در زمان‌های گذشته٬ به طور کلی طبقه‌بندی که برای سیستم‌های تحریک وجود داشت طبقه بندی به صورت استاتیک و دینامیک بود یعنی در زمان‌های گذشته تنها دو نوع سیستم تحریک استاتیک و دینامیک وجود داشت که در ابتدا تقسیم‌بندی انواع سیستمهای تحریک را بر اساس استاتیک و دینامیک توضیح می‌دهیم:
3-13-1- سیستم تحریک استاتیک:
مطابق شکل (3-16) برق متناوب AC بعد از یکسو شدن توسط تعدادی ذغال به روتور ژنراتور اصلی می‌رود و آنرا تحریک می‌کند. در این روش همه جریان تحریک درون یک محفظه ثابت که یکسو کننده‌ها در آن قرار دارند ساخته می‌شود و به همین دلیل آنرا روش استاتیک گویند.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد اطلاعات اولیه و ایران و هند

(شکل 3-17) سیستم تحریک استاتیکی
برق AC مورد نیاز یکسو کننده معمولا از سه فاز خروجی ژنراتور گرفته می‌شود و از آنجا که ولتاژ خروجی ژنراتور تا قبل از تهیه جریان تحریک بسیار پائین است (به علت پسماند مغناطیسی ولتاژ کمی ایجاد می شود) و نمی‌تواند سیستم تحریک را تغذیه کند٬ پس لازم است در شروع تحریک از باطریخانه کمک بگیریم و با وصل آن به سیم پیچ توسط کلید B ولتاژ خروجی ژنراتور را به حدی برسانیم که بتواند سیستم تحریک را تغذیه کند و بعد باطریها را قطع کنیم.
3-13-2- سیستم تحریک دینامیک:
در این روش حداقل از یک ژنراتور هم محور با ژنراتور اصلی استفاده شده که این ژنراتور ممکن است یک ژنراتور DC باشد. درون یک محفظه ثابت (یکسو کننده و کنترل ولتاژ) یک برق DC کوچک (مثلا 2 الی 3 آمپر)تهیه کرده و به عنوان جریان تحریک به استاتور (قطب آهن‌ربای دائم) ژنراتور DC می‌دهیم. ولتاژ القایی در روتور آن توسط کلکتور و ذغال گرفته شده و به روتور ژنراتور اصلی داده می‌شود. (مطابق شکل 3-17)