دانلود پایان نامه با موضوع اصطلاحنامه پزشکی فارسی و نظام های اطلاع رسانی

دانلود پایان نامه

سازماندهی اطلاعات از دیرباز دارای اهمیت ویژه ای بوده است و در هر زمان بسته به نوع و ماهیت منابع اطلاعاتی، از شیوه های ابتدایی و دستی گرفته تا پیشرفته و رایانه ای برای سازماندهی آنها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ابداعات، فهرستنویسی، رده بندی، چکیده نویسی و نمایه سازی است که فرایند سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات را تسهیل نموده، سرعت می بخشد. (فتاحی، 79)
ارزیابی کیفیت نمایه سازی همیشه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه نظام های اطلاع رسانی داشته است. این ارزیابی معیاری برای اقتصادی بودن نظام اطلاع رسانی است. اگر این ارزیابی در مراحل اولیه ایجاد یک نظام اطلاع رسانی انجام شود بسیار مفید و اقتصادی است، زیرا در دراز مدت تجدید نظر در چنین امری بسیار مشکل و هزینه بر است. بنابراین معیارهای ارزیابی مطمئنی باید تهیه کرد و در همان ابتدای کار، نظام را از نظر نمایه سازی ارزیابی کرد. (فاگمن، 1374)


علاوه بر این در چند دهه اخیر نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات برای از میان برداشتن نارسایی ها و معایب موجود در واژگان طبیعی اقدام به کنترل واژگان یا مستندسازی نموده اند. نقش کنترل واژگان به هنگام ذخیره اطلاعات، انطباق واژه های در نظر گرفته شده با استانداردهاست که به منظور فهم روابط موجود میان واژه ها و یکسان سازی آنها صورت می گیرد. (فتاحی، 79)
در دانشگاههای مختلف کشور هر ساله اطلاعات بسیاری در قالبهای مختلف از جمله پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی تولید می شود. این منابع از نظر ماهیت پژوهشی و بکر بودن ارزش اطلاعاتی زیادی دارند که به منظور دسترس پذیر ساختن هر چه بیشتر آنها، این دسته از منابع اطلاعاتی در انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی، نمایه شده و مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. از آنجا که نمایه و نمایه سازی در بازیابی اطلاعات از اهمیت چشمگیری برخوردار است، توجه به کیفیت و ارزیابی آن و ارائه معیارها و استانداردها، همواره مورد توجه محققان این حوزه بوده است. هدف از نمایه سازی، تسهیل در بازیابی رکوردها یا مدارک است. اصولاً پیشرفت امور آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، بدون نمایه سازی صحیح اطلاعات غیرممکن است و هر نظام اطلاع رسانی بدون وجود نمایه ای مناسب، با شکست روبرو می شود. از این رو اهمیت ارزیابی آن آشکار می شود.
بیان مسأله
با توجه به کاربرد وسیع نمایه سازی در فعالیت های پژوهشی و نقش آن در بازیابی اطلاعات، مستند بودن آن عنصری لازم و ضروری است که در صورت عدم مستندسازی واژه های نمایه ای، مشکلات بسیاری در بازیابی اطلاعات وجود خواهد داشت.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد رفتار درمانی شناختی و غنی‌سازی ازدواج

مستندسازی نمایه ها فواید بسیاری دارد از آن جمله می توان به : ایجاد نظم در آنچه می تواند در وضعیت دیگری هرج و مرج تلقی شود، تضمین ثبات، رسیدن به درجه قابل قبولی از تعالی و ارتقاء خدمات مؤثر اشاره کرد. تمایل به بهبود کیفیت به تنهایی موجب ایجاد نظم نمی شود، بلکه احساس ضرورت و شناخت نیازها نیز در ایجاد و بکارگیری مستندها حائز اهمیت است. مستندکردن نمایه ها، هزینه ها را کاهش می دهد و اجرای آن می تواند از دوباره کاری ها بکاهد. برای مثال نمایه سازی مدارک اگر مستند شود می تواند یک بار انجام شده و کار هماهنگی میان مراکز مختلف را تسهیل کند. همچنین مستندسازی نمایه ها باعث ثبات و سازگاری در استفاده از نظام های واژگانی می شود. اگر مستندسازی در نظام نمایه سازی رعایت شود و استفاده کنندگان از نمایه ها با این مستندها آشنا شوند، مشکلات جستجو و بازیابی آنها کاهش می یابد. از دیدگاه نظری مقایسه نمایه ها با مستندهای منتشرشده، بهترین راه ارزیابی آنهاست. (تیموری خانی، 84)

جستجو در سایت ما :


خوشبختانه در ایران در زمینه فهرستنویسی، آموزش، استانداردها و ابزار مناسب فراهم آمده و تقریبا در بیشتر کتابخانه ها با رعایت موازین، کارها انجام می شود اما متاسفانه در بحث نمایه سازی چنین اتفاقی رخ نداده است، نه ابزارهای لازم پدید آمده و نه ابزار موجود درست به کار گرفته شده و نه در دانشگاه ها و مراکز آموزش حین خدمت دانش و مهارت لازم در این زمینه پدید آمده است. اما بدون توجه به نبود دانش لازم، سازمان ها و نهادهای بسیاری بدون رعایت موازین با صرف بودجه های بعضا هنگفت مشغول نمایه سازی هستند و آنچه پدید می آورند، شاید “نمای” کارشان را علمی و پویا جلوه دهد اما بدون شک کار آنان “نمایه” نیست و اطلاعات درست را نمی نمایاند. دیر یا زود به علت بی توجهی به معیارهای سازماندهی اطلاعات باید به دور ریخته شوند لذا لزوم پرداخت به نمایه سازی و ابزار آن بیشتر آشکار می شود. (خسروی، 84)
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به لحاظ ماهیت پژوهشی و بکربودن مسأله تحقیق، دارای ارزش اطلاعاتی زیادی هستند. بنابراین باید یافته های این پژوهش ها را به عنوان اطلاعات ارزشمند به نوعی دسترس پذیر ساخت و با شیوه های گوناگون به نگهداری و سازماندهی آنها پرداخت.
در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هر ساله پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بسیاری انجام می شود . با توجه به اینکه واژه های نمایه ای منتخب جهت ورود به بانک اطلاعاتی طرحها و پایان نامه های این دانشگاه همان واژه های نمایه ای منتخب پژوهشگران است که هیچگونه نظارتی بر استانداردبودن آنها صورت نمی گیرد و با توجه به حیطه موضوعی اغلب پژوهشها در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این تحقیق بر آن شدیم که به مقایسه واژه های نمایه ای با مهمترین ابزار موجود در این حیطه یعنی همان اصطلاحنامه پزشکی فارسی که برگرفته از روش تنظیم MESH است، بپردازیم. این تحقیق در صدد بررسی این مسأله است که واژه های نمایه ای منتخب پژوهشگران تا چه میزان با اصطلاحنامه پزشکی فارسی منطبق است بدین گونه شیوه استفاده از اصطلاحنامه به عنوان ابزاری برای مهار مستندات تبیین خواهد شد.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- هدف کلی
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87
1-3-2- اهداف اختصاصی پژوهش
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی.
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی.
مقایسه میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی.
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب رشته و مقطع تحصیلی دانشجو .
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح های پژوهشی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب وضعیت علمی مجری اول.
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب شوراهای پژوهشی تصویب کننده پژوهش.
تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب سال .