دانلود پایان نامه با موضوع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دانلود پایان نامه

1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هنگام تحویل گزارش پایانی پژوهش هایشان موظف به تحویل یک نسخه چکیده چاپی و الکترونیکی به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری هستند. در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مشکلاتی در بازیابی اطلاعات و به دنبال آن انجام پژوهش های تکراری و در برخی موارد عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مشاهده می شود. سؤالاتی که به صورت شفاهی از برخی پژوهشگران درباره نحوه انتخاب واژه های نمایه ای پرسیده شد این نتیجه را نشان داد که اغلب آنها کلیدواژه های خودساخته پژوهشگران هستند و با هیچ استانداردی مطابقت داده نشده اند و حتی اینکه پژوهشگران از وجود منبعی با عنوان اصطلاحنامه پزشکی فارسی بی خبرند. لذا به نظر می رسد یکی از دلایل عدم دسترس پذیری به اطلاعات مورد نیاز کاربران و بالتبع انجام پژوهش های تکراری می تواند ناشی از عدم رعایت مستندها در امر نمایه سازی و عدم انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی باشد. با توجه به لزوم مستندسازی نمایه ها در امر بازیابی اطلاعات و همچنین حیطه موضوعی اغلب پژوهش ها در این دانشگاه، اصطلاحنامه پزشکی فارسی به عنوان ابزار مستندسازی نمایه ها انتخاب شد تا به بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87 پرداخته شود.


1-5- تعاریف عملیاتی و مفهومی
میزان انطباق
در چک لیست تهیه شده توسط محقق، میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی به دو درجه مطابق استاندارد و نامطابق با استاندارد تقسیم شده است. در این تحقیق میزان انطباق واژه های نمایه ای برابر است با نسبت تعداد واژه های نمایه ای مطابق با استاندارد بر تعداد کل واژه های نمایه ای در بازه زمانی پژوهش.
نمایه(Index)
طبق تعریف دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی« نمایه، صورتی از موضوع ها و واژه های مهم، اساسی و دیگر مطالب یک یا چند کتاب با ارجاع به صفحاتی که این مطالب در آن واقع شده است.» ( سلطانی، راستین، 79)
در این تحقیق واژه های نمایه ای، کلیدواژه هایی هستند که پژوهشگران به طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی خود اختصاص داده اند و به نظر می رسد هیچگونه نظارتی بر مستندبودن آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است در این پژوهش کلمات ” واژه نمایه ای ” ، ” کلیدواژه” ، “توصیفگر نمایه سازی” و ” نمایه ” با یک مفهوم بکار برده شده اند.
اصطلاحنامه پزشکی فارسی(Persian Medical Thesaurus)
مبنای تهیه اصطلاحنامه پزشکی فارسی، پشتوانه های انتشاراتی موجود در ایران و تزاروس کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (مش 2002) است و ویرایش دوم آن در سال 1384 مجموعا 15294 اصطلاح پزشکی و علوم وابسته را می پوشاند. به همت خانم فاطمه رهادوست و دیگر همکارانشان انتشار اصطلاحنامه پزشکی فارسی از سال 1377 آغاز و ویرایش دوم آن در سال 1384 توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. متن اصلی این اصطلاحنامه از چهار نمایه ( درختی و الفبایی در جلد اول و گردشی و انگلیسی به فارسی در جلد دوم) تشکیل شده که اطلاعات به راحتی در همه این نمایه ها ( و به صورتی بسیار کامل تر در ویرایش الکترونیکی) قابل بازیابی است و حجم اطلاعات آنها به شرح زیر است:
کل اصطلاحات15294
اصطلاحات فارسی با معادل انگلیسی13218
اصطلاحات گزیده8987
اصطلاحات ناگزیده6316
اصطلاحات مرتبط860
شناسه های نمایه گردشی فارسی31949
شناسه های نمایه گردشی انگلیسی25838
شناسه های نمایه انگلیسی به فارسی12312(اصطلاحنامه پزشکی فارسی، 84)
در این پژوهش از ویرایش دوم این اصطلاحنامه استفاده شده است.
واژه های نمایه ای مطابق با استاندارد:
منظور از واژه های نمایه ای مطابق با استاندارد، واژه های نمایه ای مطابق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی است بعبارت دیگر منظور از این واژه ها، کلیدواژه هایی است که عیناً بر مبنای اصطلاحنامه پزشکی فارسی انتخاب شده است.

جستجو در سایت ما :