دانلود پایان نامه درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

استان گیلان به علت برخورداری ازشرایط طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی مناسب یکی ازاستانهای مساعد برای توسعه تولید، تجارت وگردشگری بوده است. به ویژه در تولید محصولات کشاورزی مثل چای، مرکبات، ابریشم، محصولات آبزی، دام وطیور وفراورده های سلولزی که زمینه مساعدی برای توسعه صنایع تبدیلی وصنایع غذایی فراهم نموده است. همچنین واقع شدن درمنطقه جغرافیایی مناسب وکریدورشمال جنوب، وجود دریای خزروبنادرانزلی وآستارا، همجواری باکشورهای مشترک المنافع و بازار300 میلیونی آن زمینه مناسب رابرای توسعه تجارت و صادرات فراهم نموده است. مطابق آمارسازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان تاپایان شهریورماه سال1391، 3359فقره پروانه صنعتی بااشتغال زیر50نفردر22رشته فعالیت صنعتی با اشتغال35850 در استان فعال هستند. درحال حاضرحدود 150 صادرکننده فعال عضوبانک اطلاعات صادرکنندگان دراستان وجود دارد. وبراساس آمارمنتشره ناظرگمرکات استان در سال 1391 مقدار937480 تن کالا به ارزش535599397 دلار کالا از گمرکات استان به مقصد کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان، ترکیه و سایرکشورهای خارجی صادرگردیده است. که در مقایسه باعملکردسال 90، از نظر وزن 36 درصد و از نظر ارزش 20درصد رشد داشته است.
جدول 2-4 آمارصادرات ازگمرکات استان گیلان طی سال1380الی1391
سال وزن صادرات به تن ارزش صادرات به دلار
1382 387273 236522211
1383 461226 251425283
1384 468864 296147935
1385 610692 372104813
1386 534798 341662882
1387 505071 408614389
1388 613613 471596798
1389 649606 395699030
1390 691546 445976196
1391 937480 535599397
منبع: آمارسالیانه ناظرگمرکات استان گیلان
عمده ترین اقلام صادراتی استان عبارتنداز:
-صنایع غذایی شامل انواع کیک و کلوچه، غلات حجیم شده، بستنی، آب معدنی، انواع سوسیس و کالباس
-محصولات کشاورزی مثل چای، کیوی، مرکبات، انواع گل وگیاه
-محصولات صنعتی شامل مصنوعات پلاستیکی، قطعات خودرو، انواع روغن موتورخودرو، سیمان
-محصولات آبزی شامل انواع ماهیان پرورشی، میگوی پرورشی
مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد رضایت شغلی و بهره وری و مدیریت منابع انسانی

جستجو در سایت ما :


با توجه به استعدادهای طبیعی، جغرافیایی، وامکانات اقتصادی ومزیت های موجوداشاره شده، توجه به برنامه ریزی استراتژیک وجهت گیری استراتژیک مناسب توسط بنگاه های کسب وکاروفعال تولیدی صادراتی استان می تواند باعث افزایش عملکرد صادرات وتحرک بخش بازرگانی استان گردد.
2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده
2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران