مطالعه

آوریل 30, 2019 0 Comments

۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰


جدول اجرت تعمیر گیربکس اتوماتیک ، هزینه تعمیرات گیربکس اتومات . کلیه قیمت ها به ریال می باشد و مربوط به سال ۹۶ است. برای برآورد تقریبی هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک خودروی خود جدول بالا را مطالعه فرمایید.]]>