مقاله درباره میزان استفاده و پایان نامه

دانلود پایان نامه

در آزمایشی بر روی 6 رقم گل بریده رز اثر متیل جاسمونات با غلظت 200 میلی مول بررسی و مشخص شد که در تمامی آنها هنگامی که به طور مصنوعی یا طبیعی آلوده به کپک خاکستری بودند متیل جاسمونات به شکل موثری خسارت را کاهش داد(اسفنانی و همکاران، 1386).
21-1-کند کننده‌های رشد
به منظور طولانی کردن عمر گل های بریده توصیه می شوند، این ترکیبات اغلب مانع سنتز جیبرلین و سایر محرک های رشد می‌ شوند، مانند سایکوسل که پیری گل های رز و میخک را به تعویق می‌اندازد(امامی و حاتم زاده، 1388).
کند کننده های رشد شامل یونیکو نازول وانسیمیدول و پاکلوبوترازول اغلب جهت افزایش دوام گل های بریده به کار میروند آن ها طویل شدن گیاه را به صورت طبیعی از طریق جلوگیری از سنتز و فعالیت درونی کاهش میدهند(امامی و حاتم زاده، 1388).
همچنین این ترکیبات موجب ممانعت از بیوسنتز سایر محرک های متابولیکی شده و در نتیجه مقاومت گیاهان را به تنش های محیطی افزایش می‌دهند غلظت مناسب برای هر تنظیم کننده رشد بسته به رقم و فصل متغیر است(امامی و حاتم زاده، 1388).
22-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد
نحوه فعالیت این ترکیبات در تاخیر پیری شناخته شده نیست. احتمالا اثر آنها بر افزایش دوام گل ها مربوط به افزایش مقاومت به تنش های محیطی از طریق تاثیر بر فرایندهای متابوتیکی حساس و واکنش با هورمون های گیاهی طبیعی است (ریزاردن، 1375).
23-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر
مانند اسید های آلی مختلف (سیتریک اسید ، اسید ایزو آسکوربیک، تارتاریک اسید و…) این ترکیبات سبب کاهش پ هاش ، تعادل آب و کاهش گرفتگی ساقه‌ها می‌شوند. استفاده از سیتریک اسید کیفیت گل های بریده رز را افزایش می‌دهد(بارت و همکاران، 2006).
نمک فلزاتی چون Al , B , Cu , Zn , Niو Ca نیز سبب افزایش طول عمر گل ها می‌شوند.
24-1-کیفیت آب
شوری آب فاکتور بسیار مهمی است که حساسیت گل ها به آن متفاوت است. حضور یون های مختلف نیز روی دوام گل ها موثر است، آب های سخت محتویCa وMg نسبت به آب های دیگر که محتوی مقدار زیادی یون سدیم هستند کمتر ضرر دارند. آب های فلوئوردار نیز برای برخی گل ها خطرناک است.
مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد دانش آموزان دختر و ویژگیهای شخصیتی

آب هائی با پ هاش حدود 4ـ3 مناسب‌تر از آب هائی با پ هاش بالاتر است، در آب های اسیدی رشد میکروب ها محدود شده، جذب آب هم بهتر صورت می‌گیرد. آب مقطر یا جوشیده که دارای مقدار کمتری هوا نسبت به آب شیر است، برای گل ها توصیه می‌شود. آب گرم نسبت به آب سرد براحتی از ساقه بالا می‌رود، به همین دلیل برای تیمار گل های پژمرده مفید است(بارت و همکاران، 2006).
25-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده
1-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن
بمنظور به حالت اول برگرداندن تورژسانس در گل های پژمرده انجام می‌شود. تیمار معمولا بوسیله آب عاری از یون به همراه میکروب‌کش ها و سیتریک اسید ( 5- 5 /4 ) انجام می‌شود(ران و همکاران،1382).
2-25-1-اشباع‌کردن
جهت جلوگیری از مسدود شدن آوندها در ساقه انجام می‌شود. بسته شدن ممکن است بدلیل رشد میکروبی و پوسیده شدن ساقه‌ها ایجاد شود. تیمار بوسیله AgNo3 مفید است(ران و همکاران،1382).
3-25-1-آغشته کردن یا فرو بردن
فرو بردن بخشی از ساقه‌گل در محلولهای حاوی قند و میکروب‌کشها بمدت یک دوره از چند ساعت تا بیش از دو روز، این عمل سبب طولانی کردن دوام گل ها در آب، بازشدن سریعترگل ها و رنگ گرفتن بهتر گلبرگ ها می‌شود(ران و همکاران،1382).
4-25-1-شکوفا نمودن غنچه‌ها
از موادغذائی، ترکیبات هورمونی و میکروب‌‌کش ها استفاده می‌شود. جهت شکوفا‌سازی غنچه‌های بریده رز می‌توان از محلول 500 میلی گرم سیتریک اسید در یک لیتر آب سرد( 1-0 درجه سانتی گراد ) استفاده کرد(ران و همکاران،1382).
26-1-اهداف از اجرای این طرح

جستجو در سایت ما :


با افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، میزان استفاده از گل ها به صورت شاخه بریده و گلدانی و حتی در فضاهای آپارتمانی و نیز در امور روزمره اجتماعی روز به روز بیشتر می شود. گل های شاخه بریده در انواع مراسم های اجتماعی کاربرد فراوانی دارد و یکی از مشکلات این زمینه پژمرده شدن و از بین رفتن سریع گل های شاخه بریده از زمان برداشت آن ها می باشد که از وظایف محققین بخش علوم باغبانی پیدا کردن راه حل های مناسب برای افزایش طول عمر گل های شاخه بریده می باشد. همانطور که می دانیم گل رز یکی از گل های پرطرفدار و پر مصرف در جهان و ایران محسوب می شود. در این تحقیق می توان توان افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز را توسط کاربرد برخی مواد سنجید و مخصوصا این که کاربرد برخی مواد مانند 1-mcp یکی از مواد شناخته شده جدید در علم پس از برداشت بوده و کاربرد های زیادی در نگهداری پس از برداشت میوه ها دارد ولی هنوز در مورد اثر آن در افزایش عمر گل های بریده تحقیقات چندانی صورت نگرفته است و از این جنبه یک نوآوری مهم می باشد. و نیز در خصوص کلرید کلسیم هم همینطور با وجود پژوهش زیاد در مورد اثر آن بر عمر انباری میوه ها، در پس از برداشت گل ها کار چندانی انجام نشده است و این پایان نامه راهگشایی برای این موضوع می باشد. در مجموع با استفاده از این مواد می توان از مزایای افزایش عمر پس از برداشت و کیفیت گل شاخه بریده رز بهره جست و این یک مزیت مهم محسوب می شود