مقاله رایگان درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، متغیر وابسته، ضریب تعیین

β_۱ ۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم فرضیه دوم : نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه قوی تر از سایر وجوه سرمایه ای است . از مدل های رگرسیون زیر که برگرفته از مدل قبلی است ، برای آزمون فرضیه دوم استفاده میشود : مدل (۳-۵) ۱)R &D 〖Investment〗_( jt)=〖 β〗_۰+ β_۱ 〖Divident〗_jt+ β_۲ 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_۳ 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt مدل(۳-۶) ۲) Capital Investment_jt=〖 β〗_۰+ β_۱ 〖Divident〗_jt+ β_۲ 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ 〖 β〗_۳ 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt بر طبق فرضیه دوم ضریب β_۲ برای رگرسیون ۱ بزرگتر از ضریب β_۲ برای رگرسیون ۲ خواهد بود. H_0: β_۱^۲≤〖β_۲^۲〗_ H_1:β_۱^۲〖β_۲^۲〗_ ۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم فرضیه سوم : نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ، برای شرکتهای دارای فرصتهای رشد بالا قوی تر از شرکتهای دارای فرصت رشد پایین است . در فرضیه سوم ، از شاخص ( کیو توبین ) به عنوان معیار طبقه بندی شرکت های گروه نمونه به دو گروه دارای فرصت رشد بالا و فرصت رشد پایین استفاده میشود ( اسمیت و واتز ۱۹۹۲ ، بارکلی و اسمیت ۱۹۹۵ ، آدام و گویال ۲۰۰۸ ) . کیو توبین = ارزش بازار کل داراییها تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییها لذا در هر سال که شرکتهای گروه ما مساوی یا بالاتر از میانه کیو توبین باشند، به عنوان گروه نمونه دارای فرصت رشد بالا و شرکتهایی]]>

Author: admin2

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *