منابع و ماخذ پایان نامه مصرف انرژی، جمهوری اسلامی، بهینه سازی

دانلود پایان نامه

ورود اسلام
در زمان خلفای راشدین حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام دینی به شمار می رفت. در آن دوران تشکیلاتی که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقیم پیشوای اسلامی انجام می شد.
دوران امویان
در این دوران نظام اداری اسلام دستخوش تغییر و تحول زیادی شد. در این دوران از 4 دیوان خراج، مستغلات، خاتم و رسایل نام برده اند. ضمناً دیوان الشرطه یا حرس(شهربانی کل) نیز برای اولین بار در عصر امویان (معاویه) تاسیس شد.
دوران عباسیان
در دروه عباسیان خلافت، صورت ایرانی پیدا کرد. عباسیان برای بسط قدرت به توسعه سازمان های اداری پرداختند و به تقلید از ایرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از پایگاه های مهم حکومتی رسمیت دادند. د راین دوران 2 وزارت تفویض و تنفیذ وجود داشت. از دیوان های جیش، رسالت، عرضی، برید، نفقات، خراج، استیفا، وظایف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و دیوان اشراف در این دروه نام برده اند.
دوران تیموریان
در این دوران مرکزیت امور از بین رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوایفی، حکمفرما گردید. در این دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسید.
دوران صفویان
شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل توانستند یک سیستم اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک الطوایفی را از بین بردند.
دوران افشاریان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوی از لحاظ سیاسی به پایان رسید ولی اوضاع اداری و اجتماعی آن تغییر نکرد.
دوران قاجاری ها
سیستم اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفویه، اقتباس شد. در این دوران بر اثر افزایش تعداد مشاغل دولتی و لزوم نگهداری حساب ها و سایر احتیاجات سلطنتی، سازمان اداری توسعه یافت. برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، مالیه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان های مشابه دولت های خارجی، مامور اجرای وظایف دولت شدند.
دوران پهلوی
در زمان پهلوی کیفیت و کمیت وظایف دولت تغییر کرد و توجه خاص وی به ایجاد نظم و قانون منجر به ایجاد سازمان های جدید دولتی شد و شالوده ای متفاوت در تشگیلات اداری مملکت و نحوه اجرای وظایف و هدف های هر وزارتخانه بنیان گذارده شد.
جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اسای، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعلام شد که در راس کلیه امور ولایت فقیه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قوای سه گانه گذارده شد. تشکیلات فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوری اسلامی است.
تاریخ ایجاد ساختمان های اداری بزرگ در ایران به اوایل قرن 14 هجری شمس باز می گردد.
پیشینه فضاها و بناهای عمومی
پیشینه فضاها و بناهای عمومی در جهان
آگورا
انسان جدا از فضاهای فردی در زندگی نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خویش را بیازماید و به نمایش بگذارد و از آن بهره ببرد. یر اساس این نیاز است که انسانها یکجا نشین و سازمان یافته در طول تاریخ همواره فضایی همگانی داشته اند تا در آن خواسته های اجتماعی خود را عنوان کنند و اندیشه ها و هنرها و فرهنگ خود را در جمع بیازمایند و به داد و ستد فرآورده های خود با دیگران بپردازند. از اینرو می توان گفت که سنت گردهمایی در مجتمع های زیستی به تاریخ و شکل گیری نخستین مجتمع های زیستی انسان برمی گردد و از گذشته های دور تا به امروز در شهرها همواره فضاهایی برای اجتماع مردم و گفتگو در زمینه مسائل شهر وجود داشته است. نخستین فضاهای ساخته شده و تدوین یافته که انسانها برای برگزاری رابطه های جمعی خویش بنا کرده اند آگوراها و فوروم ها هستند.
آگورا در یونان فضایی محدود و مشخص برای وقوع فعالیت های اجتماعی شهر و یرگزاری آزادانه رابطه های اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان بوده است. به طوری که برخورد اجتماعی با هم و مداخله آنام در امورسیاسی، اقتصادی و حتی فضایی و نیز فکری آنان در این فضا صورت می گرفت. این میدان های عمومی شهر نخستین بار در منطقه ای که به طور طبیعی چند خیابان به هم می رسند شکل گرفت.
این فضاها یک فرم هندسی خاص را دنبال نمی کرد، بلکه با گذشت زمان به شکل های منظم هندسی می رسید.
فوروم
فوروم ها را رومیان در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و در جهت پاسخگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساخته بودند. فوروم ها در هر شهر شکل مستقلی داشتند و فعالیت های اصلی از جمله امور اداری، تجاری، سیاسی، اجتماعی و گاهی مذهبی شهر در آنها صورت می گرفت و محل مهمترین مراکز شهری کانند بازارها، معابد، دادگستری و … بود و قلب تپنده شهر به شمار می رفته است.
پیاتزا
پیاتزا در فارسی در مقابل کلمه میدان قرار گرفته که مکان گسترده ای در شکل های متنوع و منظم و نامنظم هندسی است. حاصل گردهم ساخته شدن بناهایی است که هر یک شاخص نهادی اجتماعی و فرهنگی، مذهبی یا نقطه عطف نیازهای شهری هستند که معمولا در نقاط مرکزی شهر قرار می گرفتند. در این فضا گردهمایی های آزاد و بیشتر فعالیت های عمومی شکل می گیرند و فضای ساختمانی که دور تا دور بنای اصلی و مشرف به پیاتزا را احاطه کرده محدودیت و هویت کالبدی خاصی ندارد.
امروزه نیز قرن ها پس از یونان و روم باستان، اندیشه های مردم سالارانه ای که از گذشته بسیار دور در غرب زاده شده و پرورش یافته بودند، در قالب فضاهای عمومی دیگری همچون تالار شهر نمود یافته اند. و در حال حاضر این فضاها نیز جزء جدایی ناپذیر شهرهای امروزی محسوب می شوند. تالار شهر که در تمام دنیا به عنوان مردم مدارترین ساختمانهای عمومی شهر، از شان و منزلتی والا برخوردار است و مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر است؛ تالار شهر در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از مردم سالارترین نهادهای شهری، یعنی انجمن ها و شوراهای شهر و سپس مرکزی برای گردهمایی های عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر است. به همین جهت تالار شهر بایستی به همه شهروندان و فعالیتهای جمعی شهر تعلق داشته باشد. تالار شهر به مفهوم عام محلی است متعلق به مردم شهر و شورای شهر به عنوان نماینده مردم در آن امور اجتماعی شهر را حل و فصل می کند. به دلیل ارتباط تنگاتنگ این سازمان با شهرداری اغلب تالارهای شهر در کنار شهرداری ها بنا می شوند و جزء مجموعه شهرداری محسوب می شوند. امروزه در اکثر شهرهای دنیا بنایی با نام تالار شهر وجود دارد که ساختمان های بسیاری از آنها از قدمت تاریخی برخوردارند. از جمله تالار شهر منچسار که توسط Alfred Waterhouse معمار انگلیسی طراحی شده، ساختمانی به سبک گوتیک ویکتورین است که در سال 1877 ساخته شده است. در داخل تالار، نقاشی های دیواری Ford Madox Brown نقاش انگلیسی، تصاویر گویای شهر منچستر را در معرض دید شهروندان قرار داده است.
فصل دوم:
بررسی نمونه های مشابه
ساختمان توسعه فرمانداری شهر مشهد
ساختمان توسعه در زمینی به مساحت 1100 مترمربع شامل دو طبقه زیرزمین با پارکینگ، انبار و موتورخانه، 5 طبقه همکف الی چهارم با کاربری اداری و طبقه پنجم تقریباً معادل نصف سطح طبقات زیر آن که فضای هوارسان ها می باشد. زیر بنای کل ساختمان با توجه به توضیحات فوق معادل 7700 مترمربع و سطح محوطه سازی اطراف آن 3700 مترمربع می باشد.
ساختمان فرمانداری شهر مشهد یکی از پروژه های ویژه نوسازی میدان شهدا می باشد که در مرکز شهر مشهد و در ضلع جنوبی میدان شهدا در مجاورت ساختمان موجود شهرداری واقع شده است. به همراه محور صاحب الزمان و پارک هشت آباد در فاصله سالهای 1381 و 1382 مطالعات شهری آن انجام و نتایج به تایید کمیسیون ماده 5 شهر مشهد رسید و یکی از پروژه های موضوع مسابقه طراحی بوده که نهایتاً مهندسین مشاور تجیر برنده مسابقه طراحی انتخاب و در چهارچوب قرارداد، فعالیت های مطالعاتی و طراحی خود را آغاز نموده است.
ساختمان شهرداری مشهد
همچنین سایر مشخصات و ویژگی های ساختمان به شرح ذیل می باشد:
سال ساخت: شروع آبان ماه سال 1383 – خاتمه دی ماه سال 1385
کاربری: اداری
زیربنای ساختمان: 7700 مترمربع
مصرف انرژی:0/18 Kwh/m2
میزان انرژی مصرفی سالانه جهت گرمایش و آب گرم مصرفی: 0/04 Kwh/m2
ماه های سرد سال: آبان ماه الی فروردین ماه – شش ماه
ماه های گرم سال: اردیبهشت الی مهر – شش ماه
نوع سوخت جهت گرمایش: گاز طبیعی
نوع انرژی جهت سرمایش: برق
نوع سیستم گرمایش: هواساز
نوع سیستم سرمایش: هواساز
موقعیت جغرافیایی: محل ساختمان واقع در میدان شهدا در مرکز شهر مشهد و در استان خراسان می باشد.
معرفی شهر اقلیم
ساختمان فرمانداری شهرمشهد در مجاورت ساختمان قدیم شهرداری مشهد در مرکز شهر واقع در میدان شهدا احداث گردیده است.
در خصوص تاثیر معماری اقلیمی در طراحی پروژه به منظور رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی ساختمان، سازگاری بنا با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه می باشد که در این راستا طرح اولیه و معماری ساختمان نقش بسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی دارد.
عوامل مورد توجه در معماری ساختمان که در رابطه با شرایط اقلیمی منطقه در ساختمان توسعه شهرداری مورد توجه قرار گرفته اند به شرخح زیر می باشند:
1- چون شهرستان مشهد در منطقه ای قرار گرفته است که نیاز به انرژی گرمایی در آن زیاد می باشد، معماری این ساختمان به طور کلی و بیشتر برای پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است، گرچه که مسائل دیگر نیز با توجه به اهمیت آنها در بهینه سازی هرچه بیشتر مصرف انرژی ساختمان در نظر گرفته شده اند.
2- ساختمان فرمانداری شهر به منظور کسب هرچه بیشتر انرژی خورشید در فصول سرد، در راستای جغرافیایی شمال- جنوب ساخته شده و از جداره های خارجی ضلع جنوبی آن که بیشترین سهم را به نسبت سایر اضلاع به خود اختصاص می دهد؛ در ساعات 9 صبح الی 3 بعداز ظهر قادر به کسب مقدار زیادی از انرژی تابشی خورشید می باشد.
3- با توجه به جهت غالب وزش طبیعی باد در مشهد که به صورت غرب- شرق می باشد، طول اضلاع ساختام در جهت شرقی و غربی تا حد ممکن کاهش یافته اند و این ساختمان در زمستان در معرض کمترین اثر بادهای نامطلوب قرار دارد.
4- با توجه به طرح کلی میدان شهدا و وضعیت موحود ساختمان قدیم شهرداری و موقعیت ساختام ن توسعه نسبت به ان در طرح مصوب، به منظور کاهش انتقال حرارت از جداره های خارجی، تا حد امکان سختمان طوری طراحی شده که نسبت چوسته خارجی ساختمان به زیربنای مفید آن حداقل باشد.
5-با توجه به طراحی کل معماری ساختمان و قوسی وبدن آن، سطح جداره های نورگذر در اضلاع نامطلوب سرد که شامل اضلاع شمالی، شرقی و غربی هستند، بسیار کاهش یافته و این جداره در ضلع جنوبی باری کسب هرچه بیشتر انرژی بیشترین حالت را به خود اختصاص داده است.
6- پنجره ها به طور کلی از نوع دو جداره استاندارد با قاب الومینیومی مجهز به سیستم ترمال بریک بسیار مرغوب و با درزبندی مناسب ساخته شده اندو به منظور درزبندی فضای بین پنجره ها و دیوارها از عایق با روکش آلومینیم استفاده شده است.
7- رنگ شیشه ها در قسمت خارجی تیره و در قسمت داخلی شفاف هستند که این مورد باعث نفوذ کمتر موج تابشی خورشید در تابستان خواهد شد.
8- به منظور کاهش بیشتر تابش نور خورشید از حداره های نورگذر به داخل ساختمان و همچنین با در نظر گرفتن زوایای تابش خورشید در اوقات گرم، در ضلع جنوبی از سایبان آلومینیومی استفاده شده و در اضلاع غربی و شرقی نیز با فرورفتگی جداره های نورگذر نسبت به جداره های غیرنورگذر باعث جلوگیری ا

دیدگاهتان را بنویسید