منبع مقاله با موضوع بخش کشاورزی و رودخانه‌ها

دانلود پایان نامه

3000-3070 3035 0.16 0.07 100.00

نمودار 4- 8 هیپسومتری کل حوضه

نمودار 4- 9 منحنی آلتیمتری کل حوضه
4-10-4 انواع سیلابها در ماسوله رودخان
در یک دسته بندی فشرده می توان سیلاب ها را به انواع فصلی، ناگهانی، سیلاب های ناشی از شکست سدها، سیلاب های نواحی ساحلی و خورها، سیلاب های ناشی از گرم شدن یخ مناطق یخچالی و یخ زده،طوفانهای دریایی و اقیانو سی تهاجمی به سواحل، سیلاب های ناشی از بارش های تند در مناطق کوهستانی و با شیب تند و … دسته بندی کرد. سیلابها بیشتر بر اثر ذوب برفها، طغیان رودخانه ها و بارندگیهای شدید در مقاطع زمانی کوتاه به وقوع می پیوندند و به لحاظ نوع بستر ، بیشتر در اراضی لم یزرع، خیس و غرقابی و یخ زده جاری می شوند
سیل ماسوله رودخان براثر بارندگی سنگین ‌، ذوب سریع برف ویخ ،مسدودشدن رودخانه به علت ریزش کوه وطغیان ناگهانی رودخانه ها ،تغییر مسیررودخانه ها بالاآمدن کف رودخانه دراثر رسوب سنگین به وجود می آید
و اغلب سیل‎ها در ماسوله رودخان اثر بارندگی شدید، آب شدن برفها و تکه یخ‎های بزرگ و یا طغیان رودخانه‎ها جاری می‎شوند. از گزارش‎های سالهای گذشته می‎توان زمان وقوع و ارتفاع بالاآمدن آب را پیش‎بینی کرد. سیل‎های غیرقابل پیش‎بینی در اثر باران‎های سیل‎آسای غیرطبیعی روی زمین لخت، خیس و یا یخ‎زده جاری می‎شوندو بعضی اوقات بعد از یک بارندگی شدید کوتاه مدت، در سطح حوضه آبریز و یا در یک قسمت اعظم از حوضه، باعث بوقوع پیوستن سیل می‎شود این بارندگی‎های دوم همیشه باعث سیل‎های وحشتناک و تخریب‎گی بیشتری در سطح حوضه شده است
از بارندگی‎هایی که باعث سیل در حوضه ماسوله رودخان شده یکی هم بارندگی‎های خارج از فصل می‎باشد (مانند بارندگی‎های تابستانی) دیگر این که به علت گرم بودن خاک و اختفای هوای گرم مرطوب در حفره‎های خاک، باران شدید تابستانی نمی‎تواند در روزنه‎های خاک نفوذ کند و ناچاراً جاری می‎شود و سیل و طغیان بوجود می‎آید.
عامل دیگری که در بروز سیل مؤثر می‎باشد شکسته شدن سدها و آب‎بندها است، که بر اثر سهل‎‎انگاری فنی و یا عوارض زمینی چون زلزله بوجود می‎آید و یا خرابی آب بندهای طبیعی که بر اثر ریزش کوه و بسته شدن گدرگاه آب حوضه آبریز دریاچه‎‎ای را تشکیل داده و بر اثر فشار زیاد آب سد از هم می‎پاشد نیز عامل دیگری از عوامل بروز سیل می‎باشد.
از عوامل ‌مهمی‌ است‌ که‌ روی دبی رودخانه ‌اثر می‌گذارددر بررسیهای ‌متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ شیب‌ رودخانه ‌به ‌دلیل ‌فراهم‌ بودن ‌شرایط فرسایش‌، انتقال ‌مواد و رسوبگذاری ‌اثر قابل‌ توجهی ‌در وقوع‌ سیلابها دارد.توپوگرافی‌، شیب‌ رودخانه ‌و مقدار بارندگی‌ سه‌ مشخصه‌ مهم‌ در ایجاد سیلاب‌ معرفی‌ شده‌اند.بررسیهای ‌انجام ‌شده ‌رودخانه ماسوله رودخان بـیانگر این‌ واقــعیت ‌است‌ که‌ دلــیل‌ وقــوع‌ سـیل‌ در آن ‌منطقه‌، شیب‌ زیاد و مقدار فراوان ‌بارکف ‌رودخانه ‌بوده ‌است‌. از ویژگیهای ‌مهم ‌دیگر است‌ که‌ نقش‌ تعیین ‌کننده‌ای‌ در وقوع ‌سیلاب ‌دارد.دو تیپ ‌کلی ‌رودخانه ‌یعنی‌ رودخانه ‌با بستر سنگی ‌ (Bedrock) و رودخانه ‌با بستر آبرفتی (Alluvial) ‌را می‌توان ‌تشخیص‌ داد که‌ جریان ‌آب ‌و رسوب‌ در آنها کاملاً متفاوت ‌است‌ این‌ اختلاف ‌که ‌عمد تا در اثر تفاوت ‌در مکانیسم ‌انتقال ‌رسوب‌ است‌، شکل‌ رودخانه ‌و اثرات ‌بعدی ‌آن ‌را در وقوع‌ سیلاب‌ سبب‌ می‌شود

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد مقررات ملی و مقررات

شکل شماره4-3 عکس از مسیر کوربار سیلاب و حمل رسوب
دربسیاری موارد دخالتهای انسان باعث تغییر مورفولوژی رودخانه وایجاد سیل می گردد که می توان به موارد زیر اشاره کرد تغییر وضعیت ‌هیدرولیکی‌ رودخانه‌در مواردی‌ می‌تواند منجر به ‌ایجاد سیل‌ گردد. زیرا ظرفیت ‌انتقال ‌جریان ‌در یک‌ رودخانه ‌که ‌متأثر از ویژگیهای‌ مرفولوژیکی ‌و هیدرولیکی ‌است‌ می‌بایست‌ برای ‌انتقال ‌سیلابهای ‌احتمالی ‌در یک‌ حد بهینه‌ای‌ باقی ‌بماند هر گونه ‌بی ‌توجهی‌ به‌ اصول‌ هیدرولیکی‌ که‌ منجر به ‌کاهش ‌ظرفیت ‌انتقال ‌جریان ‌رودخانه ‌گردد، می‌تواند موجب ‌بروز سیلاب‌ و یا تشدید آن‌ گردد.طراحی ‌نا مناسب‌ نوع‌ پل‌ها و آبگدرها و سایر سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ از جمله ‌این‌ موارد هستند. بکارگیری‌ روشهای‌ مختلف ‌مناسب‌ روندیابی ‌سیلاب‌ طراحی‌ در طرحهای‌ آبی‌ یکی‌ از ضروریاتی ‌است ‌که‌ موجب‌ بهینه ‌سازی‌ ابعاد سازه ‌می‌گردد.

شکل شماره 4-4 عکس طراحی نامناسب پل درمنطقه و تخریب آن
تجاوز به ‌حریم‌ رودخانه‌به‌ هر شکل‌ بروز و یا تشدید سیلاب ‌را بهمراه ‌دارد. معمولاً بستر رودخانه ‌تحت‌ تاثیر عوامل ‌متعددی ‌همواره ‌از نظر ابعاد، شکل ‌و الگو در تغییر و تحول ‌است. ویژگیهای ‌جریان ‌از نظر میزان ‌دبی‌، تداوم ‌و شدت‌ تغییرات ‌آن ‌از عوامل ‌مهم‌ در شکل‌ دادن ‌بستر رودخانه ‌می‌باشند.رودخانه‌هایی‌ که‌ متأثر از رژیم‌ سیلابی‌ شدید و با تغییرپذیری ‌زیاد همراهند، شرایط متفاوتی ‌نسبت ‌به ‌رودخانه‌های ‌با رژیم ‌یکنواخت‌ دارند.رودخانه‌های ‌فصلی ‌و سیلابی ‌حساسیت‌ بیشتری‌ به‌ تغییر و تحول‌ دارند.در اثر وقوع ‌سیلابهای ‌بزرگ ‌و استثنایی ‌مقطع ‌رودخانه ‌به ‌شدت‌ عریض‌ و احتمالاً عمیق ‌می‌گردد ولی ‌متعاقب ‌آن ‌با سیلابهای ‌کوچکتر به ‌تدریج ‌در اثر رسوبگذاری ‌متناوب‌، عرض‌ بستر محدود می‌گردد. عدم‌ توجه ‌به ‌روند تغییرات‌ فوق ‌الذکر و فراوانی ‌وقوع ‌سیلابهای ‌با تناوب‌ مختلف ‌و دبی‌های ‌متفاوت‌ که ‌نیاز به‌ ابعاد مناسبی ‌از بستر برای ‌عبور دارند. در بسیاری ‌از موارد سیلابهای ‌شدیدی ‌را باعث‌ گردیده‌اند. افزون ‌بر عدم‌ رعایت‌ حریم ‌رودخانه‌ها و سیل‌ها، نوع ‌کاربری ‌اراضی ‌حاشیه‌ رودخانه ‌که ‌حتی‌ خارج‌ از محدوده حریم ‌قانونی ‌هستند در تشدید سیل‌ موثر می‌باشند.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود شاهنامه ی فردوسی و مخاصمات مسلحانه

شکل شماره 4-5 عکس رعایت نکردن حریم رودخانه و تشدید سیلاب

جستجو در سایت ما :


رعایت نکردن حریم رودخانه و تجاوز آن و استفاده بی رویه از حریم در بخش کشاورزی یکی از علت های دیگر سیل می باشد شکل شماره 4-6 تخریب زمین کشاورزی ماکلوان براثر سیلاب می باشد