منبع پایان نامه ارشد با موضوع گسلش، بررسی، تکلیف،

دسامبر 26, 2018 0 Comments

( جلسه ششم
موضوع جلسه: گسلش عاطفی
1- ارایه منطق گسلش عاطفی، 2- بررسی اثر گسلش عاطفی بر روابط زناشویی، 3- تعیین فهرست جامعی از رفتارهای خاص زوجین، به عنوان رفتارهای گسلش عاطفی، 4- ارایه راههایی برای مقابله با گسلش عاطفی، 5- بررسی رابطه گسلش عاطفی و اضطراب و دلبستگی با خانواده مبدا، 6- ارائه تکلیف، 7- بازخورد
( جلسه هفتم
موضوع جلسه: فرایند انتقال چند نسلی و نسل نگار
1- بحث در مورد فرایند انتقال چند نسلی، 2- بررسی رابطه ارتباط فرایند انتقال چند نسلی با مشکل فعلی مراجع، 3- آموزش فن نسل نگار جهت روشن شدن مشکل مراجع و عینیت دادن به آن، 4- چگونگی انتقال خود تفکیکی در چند نسل به خانواده حاضر
5- راههای کاربردی پیشگیری از مشکلات مرتبط، 5- ارائه تکلیف، 6- بازخورد.
( جلسه هشتم]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *