نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران

اکتبر 13, 2020 0 Comments

دانشگاه پیام نور استان تهران
واحد لواسانات
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
گروه ادبیات فارسی
نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران
پژوهشگر: فاطمه توکلی
استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی اصغر بوند شهریاری
استاد مشاور : جناب آقای دکتر حسین یزدانی
شهریور ماه ۱۳۹۴
صورت جلسه
پیوست ۶
تقدیم‌
تقدیم به روح پدرم که شیفتۀ علم بود.
به بیان شیرین مادرم که راوی اولین افسانه‌های زندگیم بود.
به اندیشۀ سبز همسرم که بهترین حامی و همراه من بود.
و تقدیم به همۀ آنان که مرا در این راه یاری کردند.
سپاسگزاری
پس از سپاس و ستایش از خدای بلندمرتبه، با سپاس از اساتید محترمی که مرا در آغاز و انجام این پژوهش یاری نمودند.با تشکر از جناب آقای دکتر علی اصغر بوند شهریاری و جناب آقای دکتر حسین یزدانی.
چکیده
افسانه‌های هر خطّه‌ای میراث گران‌قدر نیاکان آن مرز و بوم‌اند. این افسانه‌ها حاصل باورها، اندیشه‌ها، آرزوها و ذوق پدران و مادرانی هستند که پیام خود را در قالب کلامی فراخور ذائقه فرزندان خویش به نسل فردا انتقال داده‌اند. بی‌شک در گردش ایام عصاره اندیشه هر نسلی، فراخور تاریخ و اجتماع آن قوم گاه بی‌پرده و گاه پوشیده و مستور همراه با ایما و رمز، صورتی داستانی به خود گرفته و به شکلی زیبا پای کرسی‌های شبانه و به زبان راویان قصه‌ها جاری شده‌اند.
برای دریافت و ادراک پیام این افسانه‌ها، شناخت بن‌مایه‌ها و رمزهای آن‌ها ضروری می‌نماید تا در سایه این شناخت، علاوه بر دسترسی به باور مردم دیروز و آشنایی با مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی گذشتگان با سیر تحول تاریخ تمدن کشور، از دیروز تا به امروز آشنا شویم. از آنجا که جانوران نقش عمده‌ای از بن‌مایه‌های این افسانه‌ها را تشکیل می‌دهند شناخت نقش آن‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این پژوهش، تشخیص حیوانات یاری‌گر و حیوانات ضد قهرمان براساس نقش آن‌ها در افسانه‌هاست. در این پژوهش پس از فیش‌برداری و گردآوری برخی دیدگاه‌های مختلف فرهنگی و باورهای مردمی، نقش جانوران به روش تحلیلی-توصیفی در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران تحلیل و بررسی شده است. در این راستا نگارنده برای روشن سازی جایگاه جانوران در روایت‌ها و حکایت‌های ایرانی ابتدا به تحلیل و بررسی نقش جانوران در اساطیر، داستان‌ها و روایت‌های دیگر از متونی چون کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، و مثنوی معنوی و…. پرداخته است و به این نتیجه رسیده ‌است که نقش‌پذیری جانوران در داستان‌ها براساس تجربیات و دانش بشری و نیز دین و فرهنگ حاکم بر جامعه و میزان سودمندی، کم‌آزاری یا درنده‌خویی جانوران است.
واژگان کلیدی فارسی:
افسانه‌ها،‌ جانوران، فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، فولکلور فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱- بیان مسئله ۳
۱-۲- سؤالات تحقیق ۴
۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۶- روش تحقیق ۵
۱-۷- جامعۀ آماری، نمونۀ آماری و روش نمونه‌گیری ۵
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………..۶
۲-۱- نگاهی به تمثیل و ادبیات شفاهی ۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.