پایان نامه رایگان با موضوع قانون اساسی، محیط زیست، استاندارد، عدالت اجتماعی

نوامبر 28, 2018 0 Comments

دیدگاه جریان‌ها در مورد توسع? فرهنگی
حزب الدعوه نظریات و تئوری‌های در هم? عرصه‌های زندگی دارد. برای مثال، حزب الدعوه نگاه اجتماعی خاصی به تعامل با زن دارد، در حالیکه زن آداب و رسومی را از جامعه به ارث برده است که بر او سنگینی می کند. به این علت، اگر جامعه‌ای زن را انکار کند و تعریف اجتماعی بسته‌ای درباره او داشته باشد زن دست از مطالبات خود برای احقاق حقوقش بر می‌دارد. امّا حزب الدعوه با فرهنگ سازی و پایبندی به احکام دین و با بینش و درک ماهیت تحولات جامعه و جهان، تفاوت‌هایی را که جامعه ایجاد کرده است، از میان برداشت. به این ترتیب زن ایده‌آل حزب الدعوه به مبلغی فرهیخته، دانشمند و پزشک تبدیل و پیشگام فرایند سیاسی شد. در عمق درگیری ها و حوادث بود، به زندان رفت و در این راه هم شهید شد۳۶۷. همچنین درباره شعائر حسینی حزب الدعوه رویکردی خاص دارد. این حزب معتقد است این احساسات به ارث رسیده از این جامعه یا آن جامعه، مشتمل بر مسائل درست و نادرست است. از این رو، به این احساسات در عرص? فعالیت‌های اجتماعی عینیت بخشید که در قالب دسته‌های دانشگاهی نمود یافت؛ به گونه‌ای که دانشجویان دانشگاهها با جمعیتی بالغ بر هزاران نفر از زاوی? معرفتی و فرهنگی و تخصصی، شعائر حسینی را همزمان به عمل و رفتاری تهذیبی و تنویری تبدیل شده است، احیا می‌کنند.۳۶۸ اعضای حزب الدعوه به خوبی می‌دانند که نمی‌خواهند تمام ملت عراق را جذب حزب کنند، بلکه میخواهند با همه ملت همکاری کنند و به خصوصیات آنها احترام بگذارند حتی اگر این ملت حزب الدعوه را قبول نداشته باشند یا اسلامی نباشند.
مشی اساسی فعالیتهای مجلس اعلای اسلامی عراق در دوره پس از صدام سیاسی، فرهنگی و عقیدتی میباشد. اگرچه تا زمان سقوط رژیم بعث بر تحرکات نظامی تأکید داشت و در گذشته مبنای نظری عقیدتی آن مبتنی بر نظریه ولایت فقیه بود، اما در شرایط پس از صدام همچون مقتضیات جامعهشناختی عراق و استراتژی هژمونیک آمریکا در آن کشور، رویکرد اساسی مجلس اعلا یا توجه به اکثریت شیعی جمعیت عراق، پیگیری نهادینهسازی فرایندهای دموکراتیک در عراق میباشد؛ چراکه نهادینه شدن ایستارهای دموکراتیک در عراق در مجموع با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان به نفع آنها است.۳۶۹
مجلس اعلای اسلانی عراق اهداف فرهنگی و عقیدتی خود را در عراق از طریق مؤسسه شهید محراب پیگیری میکند و گرایشهای مذهبی خود در مسائل فرهنگی و سیاسی را کماکان به طور نسبی حفظ کرده است.
حزب فضیلت اسلامی در معرفی اهداف خود می‌گوید: “ما معتقدیم که شریعت اسلام همه جنبه‌های زندگی را پوشش می‌دهد ورویکرد یکپارچه‌ای به زندگی دارد.” همچنین در بندی دیگر از مرامنام? خود اینگونه می‌گوید: “حزب به چندجانبه گرایی، آزادی‌های فکری و سیاسی معتقد است و دیکتاتوری در تمام اشکال این اصول را رد می‌کند.”
دیدگاه جریان‌ها در توسع? سیاسی
قرائت آیت الله سیستانی از اوضاع جاری در عراق، مبتنی بر دقت و تعمق در اوضاع و بررسی روند حوادث و نتایج آن و سپس نتیجه گیری از این فرایند است. برای مثال، امید ایشان دربار? انتخابات، حاصل این باور است که نظام پلورالیسم در نهایت غلبه خواهد کرد و موانع غیر قابل قبول عبوری که اکنون در این مسیر مشاهده میشوند، صرفاً آخرین تلاشهاست که چندان دوامی ندارد و نمیتواند عراق را به وضعت سابق برگرداند. ایشان تنوع و تکثّر وجود گروه‌های مختلف در اداره عراق را ضروری می‌دانند. آیت‌الله سیستانی ضمن ملاقات با رهبران کرد و مسیحی، تأکید کردند که حضور اهل تسنن در دولت به منظور اثر بخشی در اداره عراق جدید، حیاتی است۳۷۰. هم چنین آیت الله سیستانی دربار? موضوع مقاومت مسلحانه در مقابل اشغالگران نیز معتقد است که این نوع مقاومت باید به عنوان سلاحی راهبردی در اختبار مردم عراق باشد و نباید آن را هدر داد۳۷۱.حزب الدعوه در معرفی خود اینگونه می‌گوید: “ما در داخل جامعه، یک جنبش و در عمل، یک سازمان و در هر حال مبلغان اسلام هستیم و کار ما دعوت به اسلام است. این حزب با تعیین اهداف سیاسی خود راههای رسیدن به آنها را در چهار مرحله تعیین کرده است: تهیه مقدمات و زمینه مساعد، برخورد و درگیری مستقیم، دریافت قدرت و تثبیت پایه و مبانی آن و ورود به مرحله رهبری و اجرای اصول۳۷۲. برنامه سیاسی حزب الدعوه اسلامی بر ایجاد وحدت همه عراقی‌ها متمرکز شده است، صرف نظر از فرقه و قومیت آنها. این حزب در تلاش است با اقدامات صلح آمیز کشوری دموکراتیک و فدرال ایجاد کند که تابع قوانین و مقررات بین المللی است. حزب برای تامین امنیت شهروندان عراق کار خواهد کرد چراکه امکان پیشرفت دموکراسی و آزادی در عراق موجود است ما در تلاش برای کاهش فقر، بیکاری و تبعیض اجتماعی، تشویق رشد اقتصادی قوی که ثروت عراق را برای رفاه شهروندان خود استفاده کند می‌باشیم. حزب با هدف ایجاد سلامت موثر و صالح و سیستم های آموزش و پرورش، در نتیجه حفاظت از توسعه آینده عراق است. ما خواستار همکاری متقابل با جامعه بین المللی و مشارکت و گفت و گو مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و منازعات می‌باشیم.۳۷۳
توسعه و گسترش حزب‌الدعوه در ۴ سطح انجام میگیرد:
۱. تشکیلات الدعوه (به این معنا که نظریه الدعوه از سلسله روابط تشکیلاتی منظم برخوردار است؛ نظیر تعیین نوع و شکل ارتباطها و تماس بین هستههای فعال و کنترل مسئولیتها و وظایف و سازماندهی فعاّلیتها و آرایی که از پایین به رهبران میرسد و تنظیم مصوبات و دستورالعملهایی که از کادر رهبری به پایین و پایگاه حزب میرسد. این همان تشکیلات الدعوه و به عبارت دیگر، مکانیسم ها و ابزار های فعالیت داخلی آن است.)
۲. حزب الدعوه (در این بخش از توسعه، همه اعضا برای رسیدن به هدف مشترک و به طور مرحله ای و به تناسب خصوصیات جامعه تلاش میکنند و با تمام تشکیلات و در چارچوب اهداف سیاسی، اجتماعی و نظایر آن ، پیکره حزب الدعوه را میسازند.)
۳. حرکت الدعوه (در این مرحله اشخاصی هستند که ارتباطی با تشکیلات ندارند اما اهداف آن را قبول دارند برای مثال حزب الدعوه به دنبال تحقق عدالت اجتماعی یا به روز کردن اسلام است. ممکن است عدهای دیگر اهدافی مشابه را دنبال کنند، اما در داخل تشکیلات و ساختار حزب نیستند. با این حال این افراد هم در چارچوب حرکت الدعوه جای میگیرند.)
جریان الدعوه (برخی افراد خواه مسیحی یا صائبی به طور کلی از اهداف حزب حمایت و برای تحقق آن تلاش میکنند، زیرا ثمره تحقق این اهداف، عدالت برای آنها به عنوان شهروندی عراقی است. این افراد جزء سطوح سابق نیستند، بلکه جزو جریانی عمودی به نام جریان الدعوه هستند۳۷۴
عمار در آستانه رحلت پدرش در نقش موسسان ائتلاف جدید عراق ظاهر شد. او نیز همانند پدر و عمویش در اوّلین اظهاراتش اعلام کرد که، رفتار احزاب و جریان‌های شیعه نماد اعتدال، خردورزی و عقلانیت بوده و این پیام را داد که مجلس اعلای جدید در عین حفظ حدود تفکر سیاسی خویش، مناسباتی مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملّی عراق، با جریان‌های داخلی و بین‌المللی پیشه خواهد کرد. لذا در دوره جدید نیز نهاد رهبری مجلس اعلا بر طریقی گام خواهد نهد که مراجع دینی آن را ترسیم کرده‌اند.
مقتدی صدر در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ متعهد شد تا برای یک عراق مستقل و متّحد عاری از کنترل بیگانگان تلاش نماید.۳۷۵
حزب فضیلت در عراق دارای گرایشی ملی و هویتی اسلامی است که از شخصیت حقوقی و قانونی برخوردار است این حزب به دنبال دستیابی به اهداف خود از طریق عمل سیاسی برای تشکیل دولت ملی است تا بتواند بوسیل? آن مردم عراق را به امید و آرزوهای‌شان، یعنی حفظ حقوق مردم و حمایت از آزادی‌های اساسی مردمی برساند.این حزب باور دارد که در روندی دموکراتیک و با انتقال صلح آمیز قدرت از طریق توسل به صندوق‌های رای، قانون اساسی مورد احترام قرار گرفته و همچنین وحدت و استقلال عراق مورد حفاظت قرار می‌گیرد. حزب به دنبال متقاعد کردن دیگر احزاب در مورد شمولیت دین اسلام درمورد قانون و زندگی است و بر این اعتقاد است که گفتگو و تعامل مثبت در درون سیستم سیاسی خود به خود مردم عراق را متعهد به قانون اساسی نوشته شده می کند۳۷۶.
دیدگاه جریان‌ها در توسعه اقتصادی
جریان‌های شیعی مؤثر در قدرت عراق با تمسک به اصول و ارزش‌های دینی و مذهبی خود معتقد به همکاری متقابل در تمام زمینه‌ها برای هماهنگ‌سازی زندگی شهروندان عراقی با توجه به فراهم کردن نیازهای مردم عراق و حل همه مشکلات برای پیشرفت اقتصاد کشور می‌باشند. همچنین این گروه‌ها بر این باورند که فعالیت اقتصادی باید به نگرانی‌های ایمنی در محیط زیست ملی و مطابق با تمام نیازهای یک محیط تمیز و برابر با استانداردهای بین المللی در زمینه محیط زیست و کنترل آلودگی پاسخگو باشد. این موارد از قوانین اساسی اقتصاد عراق می‌باشد.
در زیر به قوانینی که حزب فضیلت آنها را از شهید محمد باقر صدر اقتباس کرده است اشاره می‌شود:
۱. ثروت طبیعی متعلق به مردم عراق است، و افراد برای به دست آوردن حقوق استفاده از آنها را بر اساس فرایند مباشره و مزایده به افراد در محلی خاص واگذار خواهد شد.
۲. ثروت بر اساس کار به دست می‌آید و آن بر اساس عمل مستقیم در واگذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد.
۳. تولید برای خدمت به انسان است و انسان برای تولید ساخته نشده است.
۴. توزیع ثروت تولید شده بر اساس تولید اول بر پایه کار و از سوی دیگر نیاز است که تمام اشکال تولید سرمایه داری از بین می‌برد.
۵. ثروت در فرایند تولید ثانویه در اذای مالکیت کار کارگر برای داردنده ابزار تولید ایجاد می‌گردد که طبق قراردادی کار کارگر را تملک می‌کند.
۶. دستمزدها و مزد ابزار تولید کار توسط دولت با جهت لغو عامل کمبود و ایجاد انحصار مصنوعی در بازار تعیین می‌شود.
۷. در هر زمان که شرایط استثنایی ایجاد شود دولت به صلاح دید خود به مداخله در امور می پردازد.
۸. جلوگیری از احتکار در پول نقد و طلا.
۹. جلوگیری از هر گونه افزایش تولید با قیمت های انحصاری برای بهره‌وری بیشتر.
۱۰. سیاست اقتصادی دولت برای کاهش شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده، و از بین بردن فضای سوئ استفاده در مبادله به عنوان پایه ای برای به دست آوردن سود به طور جداگانه از تولید و اشتغال.
۱۱. تعیین استاندارد زندگی افراد و بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه که حداقل های زندگی را]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *