پایان نامه رایگان با موضوع قانون اساسی، ریاست جمهوری، نظام انتخاباتی، روابط خارجی

نوامبر 28, 2018 0 Comments

ائتلاف یکپاچه ملی عراق توسط کمیتهای به ریاست شیخ همام همودی، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق و عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی (جریانهای تحت رهبری عبدالعزیز حکیم) در حال شکلگیری بود. این ائتلاف از مجلس اعلای اسلامی عراق، به همراه سازمانها و جریانهای سیاسی عمده دیگر از جمله سازمان بدر، جریان صدر، حزب فضیلت اسلامی، جنبش اصلاح ملّی به رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملّی عراق و شورای نجات انبار مشارکت نمود. شاکله اصلی این ائتلاف، پیروز اصلی انتخابات سال ???? بودند اما مخالفت کردها و نیز حزب الدعوه با شیوه نخست وزیری ابراهیم جعفری باعث بروز انشعاباتی در میان شیعیان شد. ترور و مرگ برادران حکیم که دارای نفوذ گسترده ای در میان شیعیان جنوب عراق بودند از جمله دیگر عوامل افول این حزب است اما به نظر می رسد اینان در رویه جدید خود حزب الدعوه و شخص مالکی را بیش از هر عامل و علت دیگری سبب‌ساز نزول رای خود می‌دانند چراکه عمده آرای ائتلاف دولت قانون در مراکزی بدست آمد که سابقاً پایگاه اصلی مجلس اعلا محسوب می شدند. جریان صدر نیز که بعد از تحولات سال ???? با رهبری مقتدی صدر وارد عرصه سیاسی عراق شد که بعد از درگیریهای دو سال قبل با دولت مجبور به خلع سلاح و اتخاذ رویه ای سیاسی بدون بازوی نظامی شده است.
البته در نوزدهم مرداد ۱۳۸۸ محسن حکیم مشاور ارشد رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت که ما در قالب ائتلاف ملّی عراق می‌توانیم بگوییم شاهد تغییرات هستیم:
۱. توسعه ائتلاف
۲. به روز کردن و مدرنیزه کردن ائتلاف
۳. تغییراتی که در خود ائتلاف از جمله در آییننامه و یا اساس نامه و ساختار داخلی و مسائل دیگری که مربوط به خود ائتلاف میشود؛ یعنی میتوانیم بگوییم هم در سطح نرم افزاری و هم سخت افزاری شاهد تغییراتی در ائتلاف هستم.۳۸۶
وضعیت آرا در انتخابات
در این دوره تنها ?? کرسی را بدست آوردند که سهم مجلس اعلا تنها سی کرسی و مابقی از آن جریان صدر شد.
خواسته ها و مواضع
مهمترین خواست? این ائتلاف عدم کاندیداتوری مجدد مالکی بود البته مخالفت جریان صدر بسیار شدیدتر از مجلس اعلا در آن برهه بود. عمار حکیم خواهان معرفی فرد دیگری از حزب الدعوه بجای مالکی شده بود. اما جریان صدر اعلام کرد که با نخست وزیری هر فرد دیگری از حزب الدعوه نیز مخالفت خواهد کرد. در خصوص فدرالیسم نیز آرای میان مجلس اعلا و جریان صدر متفاوت است مجلس اعلا خواهان تقویت فدرالیسم و ایجاد یک حکومت منطقه‌ای در جنوب به مانند حکومت منطقه‌ای کردستان است اما جریان صدر با این روند مخالف است. در رابطه با کردها نیز مجلس اعلا از گذشته های بسیار دور متحد کردها محسب شده و با خواسته ها و مواضع آنان از جمله اجرای ماده ??? قانون اساسی در خصوص کرکوک همراهی بیشتری دارند در حالیکه جریان صدر رویه ای مخالف این روند را بروز داده است. به نظر میرسد موضع مشترک در مخالفت با تداوم نخست وزیری مالکی و نیز ترس از اینکه در صورت جدا شدن از هم از وزن کنونیشان نیز در تحولات عراق کاسته خواهد شد سبب شده است تا این ائتلاف پابرجا باقی بماند.
کیفیت تعامل با سایر گروهها
افول این ائتلاف در انتخابات اخیر باعث شده است تا از قدرت چانه زنی اینان، کاسته شده و به فکر انجام اصلاحات و تغییراتی برای تقویت خود در دوره آتی باشند به همین دلیل حتی چندین بار از سوی عمار حکیم اعلام شده است که چنانچه میان سه ائتلاف دیگر توافقی صورت پذیرد ائتلاف ملی آمادگی تبدیل شدن به اپوزیسیون را دارد. اما همانطور که اشاره شد مجلس اعلا روابط نزدیکی با کردها داشته و اگر مالکی انصراف دهد خواهان احیای فراکسیون اتحاد ملی شیعیان است. اما با اصرار مالکی برای ماندن این حزب در کنار جریان صدر روز به روز در حال نزدیک شدن به گروه العراقیه هستند. بایستی گفت هرچند تعداد اعضای جریان صدر بیشتر از اعضای مجلس اعلا در ائتلاف ملی است اما در ماههای اخیر شیوه معتدل مجلس اعلا بیشتر بر مناسبات و تعاملات حزب ائتلاف ملی با سایر گروهها حاکم بوده است. در رابطه با بازیگران خارجی می بایست گفت که جمهوری اسلامی ایران مهمترین حامی این ائتلاف محسوب می‌شود و به دلیل نگاه بدبینانه امریکایی ها به گروه صدر این ائتلاف از حمایت چندان خارجی برخوردار نیست
ائتلاف دولت قانون
در نهم مهر ۱۳۸۸ ائتلاف انتخاباتی نوری مالکی، با عنوان ائتلاف دولت قانون، در منطق? سبز امنیتی در مرکز بغداد و در هتل الرشید اعلام موجودیت کرد. نوری مالکی در آئین ویژه اعلام ائتلاف انتخاباتی خود تلویحاً از احتمال ائتلاف گروه انتخاباتی‌اش با دیگر گروه‌های انتخاباتی در عراق خبر داد.۳۸۷
ترکیب احزاب و شخصیت-های حاضر در ائتلاف دولت قانون
ائتلاف دولت قانون مدعی است که این ائتلاف انتخاباتی از ۴۰ تشکل سیاسی از طیف‌های مختلف دینی، سیاسی، مذهبی، قومی، عشایری و دانشگاهی عراق شکل گرفته است. ترکیب افراد حاضر در این ائتلاف نشان میدهد ، شخصیتها و احزاب مهمی خارج از حزب الدعوه در این ائتلاف حضور ندارند و میتوان موارد ذیل را درباره ترکیب آن ذکر کرد:
۱. محوریت ائتلاف بر اساس شخصیت نوری مالکی و موقعیت وی به عنوان نخست وزیر کنونی عراق بنیان شده است.
۲. به جز حزب الدعوه احزاب عمده شیعی، سنی و کردی در این ائتلاف حضور ندارند و عمدهترین حزب و جریان حزبی حاضر در ائتلاف دولت قانون هر دو شاخه تنظیم عراق و مقر عام میباشد. افراد شاخص در اعلام موجودیت ائتلاف دولت قانون عمدتاً کادرهای ارشد حزب الدعوه نظیر علی الادیب، حیدر العبادی، سامی عسکری و خالد العطیه بودند.
۳. از بین جریانهای حاضر در ائتلاف یکپارچه واحد (ائتلاف شیعیان در انتخابات گذشته) دو جریان بزرگ مجلس اعلا به رهبری حکیم و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر در این ائتلاف حضور ندارند.
۴. جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری، رهبر سابق حزب الدعوه و نیز ننخست وزیر پیشین عراق در ائتلاف دولت قانون حضور ندارد.
۵. فهرست افراد مستقل به رهبری حسین شهرستانی که نماینده تعداد محدودی از شخصیتهای منفرد شیعه است در ائتلاف دولت قانون حضور دارد.
۶. در بین جریانهای سنی، گروه خلف علیان تحت عنوان جبهه گفتوگوی ملی به المالکی و ائتلاف دولت قانون پیوستند.
۷. عمده افراد دیگری که از آنها به عنوان ۴۰ تشکل حاضر در ائتلاف دولت قانون یاد میشود، عمدتاً اعضای شوراهای اداری استانها و یا اعضای شوراهای بیداری (شبه نظامیان وابسته به دولت المالکی) هستند.
۸. برخی از تشکلهای کرد فیلی که شیعه مذهبند عضو ائتلاف دولت قنون هستند.
۹. برخی از جریانهای ترکمن شیعه به رهبری عباس بیاتی نیز عضو ائتلاف دولت قانون هستند.
در مجموع، تعدادی از وزرا و شیوخ عشایر، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، صادق الرکابی یکی از وشاوران نوری المالکی و تعدادی از شخصیتهای مستقل مانند صفیه السهیل، مهدی الحافظ که دارای گرایشهای سکولارند و نیز مالک دوهان الحسن، عضو ائتلاف دولت قانون هستند. ۳۸۸
در ۱۹ مهر ۱۳۸۸، موفق الربیعی، رئیس حزب الوسط عراق نیز اعلام کرد این حزب به ائتلاف دولت قاون پیوسته است. ۳۸۹
سوابق تاریخی – تشکیلاتی
پیش از انتخابات گروه‌های شیعی طی مذاکرات متعددی بدنبال ایجاد فراکسیون متّحدی بودند اما آن‌ها نتوانستند در تنظیم سهم مربوط به تقسیم قدرت به توافق دست یابند. مجلس اعلا و جریان صدر ابتدا سهم ?? درصدی و نهایتاً ?? درصدی برای حزب الدعوه و جریان حامی مالکی در نظر داشتند که این مسئله با مقاومت جدی مالکی مواجه شد؛ مقاومتی که پس از برگزاری انتخابات هرچند منجر به پیروزی اولیه العراقیه شد اما نشان داد ادعای مالکی برای تصاحب سهم بیشتر از قدرت به واقعیت نزدیک تر بوده است چراکه ائتلاف متبوعش حدود ?? درصد از کل آرای شیعیان را کسب کرد.
وضعیت آرا در انتخابات
این ائتلاف تا آخرین روزهای شمارش آرا بر صدر قرار داشت اما نهایتاً با اختلافی اندک توانست ?? کرسی بدست آورده تا در جایگاه دوم قرار گیرد. علاوه بر بغداد این ائتلاف توانست در بسیاری از استانها و شهرها که پایگاه اصلی اعضای مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر محسوب می‌شد آرای قابل توجهی را از آن خود کند.
خواسته ها و مواضع
تدوام نخست وزیری مالکی مهمترین خواسته ائتلاف دولت قانون است. این ائتلاف نیز در خصوص مسئله فدرالیسم در عراق با احتیاط عمل نموده و بیشتر خواهان تقویت دولت مرکزی در برابر دولتهای ایالتی است. در قبال مسئله کرکوک نیز هرچند مالکی اخیراً تضمینهایی به کردها برای عملی نمودن ماده ??? قانون اساسی داده است اما در حقیقت وی بجای مخالفت علنی با خواسته کردها طی مدت زمامداری اش به عنوان نخست وزیر کوشید تا با ایجاد ممانعت از طریق سنگ اندازی های اداری و اجرایی مانع از تحقق خواسته کردها شود. در رابطه با پست ریاست جمهوری وی مخالفتی با ادامه حضور طالبانی یا کردها ندارد اما این مخالفت دال بر حمایت همیشگی از کردها برای در اختیار داشتن این پست نیست کما اینکه اخیراً وی گفته بود در قبال موافقت العراقیه با نخست وزیری مجددش حاضر است هر پست دیگری را به ایاد علاوی بدهد.
گروه مالکی نیز هرچند در مقاطع حساس همواره از نظرات و پشتیبانی مراجع از دولتش استفاده کرده و خواهد نمود اما به نوعی مخالف حضور عناصر افراطی مذهبی و مسلح در دولت عراق است.
همچنین نوری مالکی در موضعگیری خود از فهرست باز (نظام انتخاباتی مبتنی بر فهرستی که اسامی نامزدها و احزاب آنها ذکر میشود) حمایت کرد آنچنان که سایر گروههای شیعی و از همه مهمتر آیت الله سیستانی بر این شیوه تأکید داشتند. .. نوری المالکی، نخست وزیر، خطاب به مردم عراق گفت: “روز انتخابات روز شکست تروریسم و کسانی است که در مقابل اراد? مردم ایستاده و از دیدن دموکراسی و آزادی خوشحال نیستند”. المالکی افزود که انتخابات “شکست نقشه‌ها و چالش‌های تروریستی” را ثابت کرد. همزمان با جشن گرفتن تکمیل انتخابات پارلمانی، المالکی از نهادهای سیاسی برند? کرسی‌های مجلس خواست تا برای “جبران محرومیتی که مردم عراق از دست دیکتاتوری و گروه‌های جنایت‌کار و تروریستی کشیده اند” سخت کار کنند. عادل عبدالمهدی، معاون رئیس جمهور و از رهبران مجلس اعلای اسلامی شیعیان عراق، انتخابات را به عنوان مبارزه در برابر تروریسم و عقب ماندگی توصیف کرد. عبدالمهدی در بیانیه‌ای گفت: “تجرب? دموکراتیک در عراق با برگزاری هر انتخابات در کشور، بنیادی‌تر و مستحکم می‌شود. توازن قدرت اکنون به نفع مردم عراق است، آنها با عزم راسخ برای شکست تروریسم و نیروهای شیطانی به پیش خواهند رفت”.
کیفیت تعامل با سایر گروهها
تا پیش از انتخابات اعضای مجلس اعلا بطور خاص و سایر گروههای شیعی بطور عام به همراه کردها همپیمانان حزب مالکی بودند اما]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *