منابع پایان نامه درباره خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نصیر، استاد راهنما

دانلود پایان نامه

تقدیم به پدر و مادرم …
به نام خدا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مکانیک
گروه مواد و متالورژی (گرایش انتخاب و شناسایی مواد)
رساله کارشناسی ارشد
عنوان:
اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل(5/57 درصد وزنی نیکل)
نگارش: پوریا موحد
کمیته ممتحنین:
استاد راهنما: پرفسور علی شکوهفر امضاء:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استاد ممتحن: دکتر سیادتی امضاء:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استاد ممتحن: دکتر اسلامی فارسیانی امضاء:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاریخ . . . . . . . . . . . . .
موضوع پایاننامه: اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل(5/57 درصد وزنی نیکل)
استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی شکوه فر
دانشجو: پوریا موحد
شماره دانشجویی: 8604034
اینجانب پوریا موحد دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی مینمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایاننامه توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تایید میباشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده، اشاره شده است. بعلاوه گواهی مینمایم که مطالب مندرج در پایاننامه تاکنون برای دریافت هیچ مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن پایاننامه چارچوب مصوب دانشگاه بطور کامل رعایت شده است.
پوریا موحد
حق چاپ و نشر و مالکیت نتایج
حق چاپ و تکثیر این پایاننامه متعلق به نویسندۀ آن میباشد. هرگونه کپی برداری بصورت کل پایاننامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانۀ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز میباشد. ضمنا متن این صفحه نیز باید در نسخه تکثیر شده وجود داشته باشد.
کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میباشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.
همچنین استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایاننامه بدون ذکر مرجع، مجاز نمیباشد.
تشکر و قدردانی
ایزد منّان را سپاسگزارم که به من توفیق انجام این پروژه را عنایت فرمود.
به ثمر رسیدن این پروژه را مدیون زحمات جناب آقای دکتر علی شکوه فر می دانم که با پشتیبانیهای بی دریغشان امکان انجام این پروژه را فراهم نمودند. صمیمانه ترین درودهای خود را به جناب آقای مهندس حامد توکلی که در تمامی مراحل انجام کار مرا یاری نموده است، تقدیم می دارم. در انتها از زحمات و هم فکری دوستان عزیزم جناب آقای مهندس امیر اطاعتی و جناب آقای مهندس عماد عمرانی تشکر می کنم.
چکیده:
آلیاژ های نیکل تیتانیم به خاطر خواص ترمومکانیکی، سوپرالاستیکی و حافظه داری ویژه ای که دارند، از شهرت زیادی برخوردارند. این آلیاژها به دلیل دارا بودن مقاومت به خوردگی بالاو سازگاری خوب با بدن، کاربرد گسترده ای در مصارف پزشکی مانند سیم های ارتودنسی و تجهیزات اورتوپدی و جراحی پیدا کرده اند. در سال های اخیر توسعه و رشد کاربردهای آلیاژهای نیکل تیتانیم در موارد صنعتی و تجاری نیز دیده می شود. قاب های عینک، آنتن تلفن همراه، پوشش سیل کننده فشار بالا در انژکتور سوخت دیزلی و محافظ باتری لیتیم از موارد این کاربردها هستند.رفتار حافظه داری گرمایی و مکانیکی در این آلیاژها بستگی مستقیم به استحاله مارتنزیتی آنها دارد. آلیاژهای نیکل تیتانیمی که بیش از 55 درصد وزنی نیکل دارند در طول پیرسازی رسوبات Ni4Ti3، Ni3Ti2 و Ni3Ti ایجاد می کنند. ذرات رسوب حاصل و تغییرات ترکیب شیمیایی زمینه، تاثیر زیادی بر استحاله مارتنزیتی و خواص مکانیکی آلیاژ دارند. هر رسوبی در آلیاژ غنی از نیکل برای ایجاد شدن، محدوده دمایی و زمانی خود را دارد. بنا براین می توان پیرسازی را به نحوی انجام داد که خواص مکانیکی و خواص حافظه داری مورد نظر حاصل شود. در این پروژه، اثر دما و زمان پیرسازی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم با 5/57 درصد وزنی نیکل بررسی شد. به این منظور پس از ریخته گری آلیاژ مورد نظر و تهیه شمش، ابتدا به بررسی دما و زمان مناسب همگن سازی پرداخته شد که دمای oC1100 و زمان 4 ساعت برای این منظور انتخاب گردید. سپس شرایط بهینه عملیات محلولی بررسی گردید که در این حالت دمای oC1100 و زمان 1 ساعت نتیجه مطلوب را حاصل کرد. محدود دمایی 400 تا oC700 به عنوان محدوده دمایی عملیات پیرسازی انتخاب گردید و نمونه ها در زمان های 5/0، 1، 8 و 16 ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند. استحکام نهایی بهینه به همراه داکتیلیته مناسب در دمای oC 500 و زمان 16 ساعت حاصل شد. بررسی نتایج سختی نشان می دهد که با افزایش زمان عملیات حرارتی سختی نمونه ها کاهش یافته است و همچنین سختی نمونه های عملیات محلولی شده به دلیل ایجاد زمینه فوق اشباع از نیکل، بالاتر است.
کلمات کلیدی: آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل، پیر سازی، خواص مکانیکی، استحاله مارتنزیتی، همگن سازی
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل دوم مروری بر منابع…………………………………………………………………………………………………………..4
1-2 تاریخچه و کاربرد…………………………………………………………………………………………………..5
2-2 ذوب و ریخته گری آلیاژ NiTi……………………………………………………………………………….6
3-2 فازهای ثانویه در آلیاژهای NiTi غنی از Ni……………………………………………………………..7
4-2 رسوب Ni4Ti3 …………………………………………………………………………………………………..12
5-2 عملیات حرارتی(پیرسازی) …………………………………………………………………………………..15
1-5-2 مقدمه ای بر وجود فاز R……………………………………………………………………..15
2-5-2 استحاله فازی مارتنزیتی دو مرحله ای و سه مرحله ای……………………………..16
3-5-2 توضیحات ریز ساختاری و کریستالوگرافی……………………………………………….20
6-2 بررسی خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………..23
1-6-2 خاصیت سوپرالاستیکی………………………………………………………………………….23
2-6-2 اثر حافظه داری…………………………………………………………………………………..24
3-6-2 بررسی رفتار سوپر الاستیسیته آلیاژ NiTi55…………………………………………..30
4-6-2 اثر دمای پیرسازی بر تنش تسلیم…………………………………………………………….36
5-6-2 اثر اندازه رسوبات بر رفتار تنش-کرنش………………………………………………….37
6-6-2 سختی در آلیاژ های NiTi غنی از نیکل………………………………………………….39
1-6-6-2 سختی در آلیاژ های NiTi غنی از نیکل………………………………….39 2-6-6-2 اثر عملیات حرارتی برروی سختی………………………………………….39
فصل سوم روش انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………….42
1-3 ریخته گری………………………………………………………………………………………………………….43
2-3 عملیات همگن سازی و محلول سازی…………………………………………………………………….46
3-3 تست DSC ……………………………………………………………………………………………………….47
4-3 نورد……………………………………………………………………………………………………………………48
5-3 نمونه سازی…………………………………………………………………………………………………………49
6-3 عملیات حرارتی……………………………………………………………………………………………………49
7-3 بررسی ریزساختاری……………………………………………………………………………………………..52
8-3 تست کشش و سختی……………………………………………………………………………………………52
فصل چهارم نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………54
1-4 همگن سازی و بررسی ریزساختاری……………………………………………………………………….55
1-1-4 اثر محیط سرد کنندگی بر رفتار استحاله ای………………………………………………66
2-4 محلول سازی……………………………………………………………………………………………………….68
3-4 سختی نمونه های همگن شده و عملیات محلولی شده………………………………………………70
4-4 عملیات حرارتی پیرسازی………………………………………………………………………………………73
5-4 سختی……………………………………………………………………………………………………………….105
5- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..108
پیوست1: لیست مقالات ارائه شده……………………………………………………………………………………………111
مراجع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده

دیدگاهتان را بنویسید