Category Archives: بهترین

تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی

جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و آموزش شناخت بهتر و عمیق‌تر ماهیت و ابعاد دگرگونی‌های تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و نقش و کارکرد و تأثیر و استفاده از آنها برای پیشبرد برنامه‌های... متن کامل

تحقیق درباره کاربران اینترنتی و شبکه های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 8.33%مجموع 36100.00%منبع: (نگارنده، 1394 ) 4-6-20 بررسی روشهای بازاریابی هوشمند موثرتر و کاربردی ترطبق آنچه در جدول زیر نشان میدهد شبکه... متن کامل

تحقیق درباره بازاریابی گردشگری و شبکه های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2منبع: (نگارنده، 1394 ) 4-6-24 بررسی تاثیر بازاریابی هوشمند در گردشگری بین المللی و داخلی طبق نظر پاسخ گویان بازاریابی هوشمند... متن کامل

تحقیق درباره توسعه صنعت گردشگری و بهبود کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تورهای ایران گردی برای مسافران خارجی می باشد که به ایران سفر می کنند و نمونه ای از این تورها شامل تورهای ایران گردی چند روزه (... متن کامل

تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت و رسانه های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ابزارهای گردشگری هوشمند مجموعه ای از نرم افزارهای کاربردی و سخت افزارهای هوشمند می باشند که عمدتا شامل : برنامه های کاربردی... متن کامل

تحقیق درباره دسترسی به اطلاعات و موقعیت جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} آمارها نشان میدهد که فیس بوک با بیش از 400 میلیون نفر کاربر بعنوان بزرگترین شبکه اجتماعی در دنیا میباشد.خبرنامه های... متن کامل

تحقیق درباره گردشگری روستایی و مروری بر مفاهیم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-2 مروری بر مفاهیم اصلیگردشگری طبق گفته‏ی ماتیسون و وال، گردشگری عبارت است از “تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از... متن کامل

تحقیق درباره بازاریابی الکترونیکی و جاذبه های گردشگری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از جمله عواملی که باعث می شود بسیاری از شرکت ها و افراد رسانه های دیجیتال را برای بازاریابی برگزینند عبارتند از :خیل عظیمی... متن کامل

تحقیق درباره توسعه گردشگری الکترونیک و گردشگری الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فرضیه 2 : بین استفاده از بازاریابی هوشمند و افزایش ارز آوری حاصل از گردشگری ورودی رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد.1-7 پیشینه... متن کامل

تحقیق درباره توسعه گردشگری الکترونیک و وضعیت گردشگری در ایران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کیم : 2005 در مطالعه ای تحت عنوان” گردشگری الکترونیک یک راهکار ابتکاری برای موسسات گردشگری کوچک و متوسط در کره ” به... متن کامل