بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد …

ناپایایی پایایی کم پایایی متوسط پایایی زیاد پایایی کامل ۰= α ۴۵/۰=α ۷۰/۰=α ۹۵/۰< α ۱= α اگر مقدار آلفای کرونباخ از ۰٫۷۰ بیشتر باشد،

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها پارامتر برآوردی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل‌شده مقدار ۸۶۳/۰ ۷۵۹/۰ به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها:یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل

ادامه مطلب

ظاهر و باطن گناه در قرآن و کلام اهل بیت- قسمت ۲۲

(کلینی، ۱۳۶۵: ۲، ۴۴۸)آثار مخالفت دستورات شرعی و گناه، واقعی و تکوینی است:«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا اِنَّمَا الخَمرَ وَالمیسِرِ وَالاَنصابَ وَالاَزلامَ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّیطانِ

ادامه مطلب

پژوهش دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۹

۱-وجود نظام بانکی قدرتمند و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فنّاوری پیشرفته و سرمایه فراوان و متمرکز؛۲-دارا بودن یک طبقه قدرتمند سرمایه

ادامه مطلب