بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

در ادامه، درباره هریک از مدل‌ها به صورت مختصر بحث شده است. ( فرانکفورتر و وود، ۲۰۰۲ )۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۱ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیاتیدر الگوی توزیع سود که برای مالیات تعدیل می‌شود، بازده سود سهام بیشتر از سود سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران به علت …

نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران

اکتبر 13, 2020 0 Comments

دانشگاه پیام نور استان تهرانواحد لواساناتپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشتۀ زبان و ادبیات فارسیگروه ادبیات فارسینقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایرانپژوهشگر: فاطمه توکلیاستاد راهنما : جناب آقای دکتر علی اصغر بوند شهریاریاستاد مشاور : جناب آقای دکتر حسین یزدانیشهریور ماه ۱۳۹۴صورت جلسهپیوست ۶تقدیم‌تقدیم به روح پدرم که شیفتۀ علم بود.به بیان شیرین مادرم …

تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

اکتبر 13, 2020 0 Comments

وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه معارف قرآن و عترت علیه السلام اصفهانمعاونت پژوهشیپایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی معارف نهج البلاغهعنوان:تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر ادب فارسیاستاد راهنما:دکتر تقی اجیهاستاد مشاور:دکتر علی عابدیپژوهشگر:خدیجه کریمیبهار ۱۳۹۳کلیه حقوق این اثر متعلق به دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) …

مقاله دانشگاهی – مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳

اکتبر 13, 2020 0 Comments

دانشکده مذاهبپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامیمستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسیعلامه حسن زاده آملیاستاد راهنما: جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی منشاستاد مشاور: جناب حجهالاسلام و المسلمین علی فضلینگارش: رحمان بوالحسنیتابستان ۱۳۹۳تقدیم به:سرآمد زوج های جهانحبیبه الله فاطمه الزهراء (سلام الله علیها ) وحضرت وصی مولی الموحدین علی (علیه …

اکتبر 13, 2020 0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالیعنوان:بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایراناستاد راهنما:جناب آقای مهندس غلام رضا شجاع طلبنگارش:محمد جعفری پاسکیابیپاییز ۱۳۹۳ باسمه تعالیصورتجلسه دفاعبا تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد …

فایل – جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه …

اکتبر 13, 2020 0 Comments

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی‌ واحدهای …