با موضوع زنجیره تأمین

0

در دهه ۱۹۹۰ به موازات بهبود در توانمندی­های تولید، مدیران صنایع درک کردن که مواد و خدمات دریافتی از تأمین­کنندگان جور واجور اثر به سزایی […]

عوامل مؤثر بر توانمند سازی

0

۱٫توانا سازی وعوامل فردی فرد باید توانمندشدن رو واسه خود بپذیردواحساس موثربودن،لیاقت،حق انتخاب، رضایت شغلی در ایشون تقویت شه. توانمندسازی یعنی تغییر در متغیرهای پنداری مانند […]

پیش نیاز های توانمند سازی

0

ایجاد محیطی که احساس توانمندی در افراد بسازه، یه فکر کامل و روشن اونا رو هدایت کنه، بدونن که سازمان به کجا می­رود وآنان به […]

پایبندی مذهبی – رضایت زناشویی

0

۲-۱-۱-نظریه کارکرد گرایی کارکرد گرایان بر خونواده به معنی نهاد ریشه ای جامعه تاکید داشتن؛ مخصوصا بر نقش خونواده در اجتماعی شدن کودکان، دیدگاه کارکرد […]

نظریه واقعیت گرایانه

0

ما ً مرض روحی یا مریضی ذهنی رو قبول نداریم بنابر این مریض نمی تونه به این عنوان که مسئول رفتار خودش نیس هرطور که […]