تحقیق درمورد راهنمایی و رانندگی و اعتبار و پایایی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جمع علائم مرضی علائم هر بیماری را نشان می دهد. سئوالات اضافی در پرسشنامه SCL-90-R 7 سئوال نیز مطرح شده است که تحت هیچ یک از ابعاد... متن کامل

تحقیق درمورد راهنمایی و رانندگی و عقب ماندگی ذهنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} روش تحقیق روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده... متن کامل

تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی و گروههای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پارانوئید مشترک عبارتند از سیستم های هذیانی که به صورت آزار و تعقیب می باشد ،‌و در نتیجه زندگی و روابط نزدیک بین دو شخصی که... متن کامل

تحقیق درمورد کودکان و نوجوانان و رفتار پرخاشگرانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در برخی پژوهشها ، تحریک برقی ملایم هیپوتالاموس جانبی و داخلی حیوانات موجب رفتار پرخاشگرانه در آنها می شود آمیگدال (بادامه)... متن کامل

تحقیق درمورد رفتار پرخاشگرانه و آسیب های جسمانی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برآورد بسامد هراسها در جمعیت بصورت کلی کار دشواری است . چون بین « ترسهای بهنجار » و هراسها تمایز بارز و مشخصی نمی توان قایل شد... متن کامل

تحقیق درمورد عامل های اجتماعی و مکانیسم دفاعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تارن چهارمین الگوی شایع این اختلال ، لزوم رعایت مقارن با دقت است به طوری که ممکن است موجب شود فرد دچار کندی اجبار گونه گردد .... متن کامل

تحقیق درمورد کودکان و نوجوانان و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دیدگاه یادگیری روشها درمانگر مبتنی بر درمانگری مواجهه سازی و مدلسازی شیوع حالتهای اضطرابی هم در میان مراجعان به روانپزشک و... متن کامل

تحقیق درمورد اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اختلال تبدیلی به صورت حاد شروع می شود و معمولاً گذراست و اغلب شامل یک نشانه است نه یک بیماری خاص . وجود یا فقدان بی تفاوتی زیبا... متن کامل

تحقیق درمورد اختلالات شبه جسمی و سایر اختلالات روانی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سه چهارم اسکیزوفرنیها سیگاری اند و از طرفی در 50-30 درصد بیماران اسکیزوفرنیک معیارهای سوء مصرف الکل یا سایر مواد اعتیادزا... متن کامل