Tag Archiv: تحقیق تصویر شرکت

منبع پایان نامه ارشد درمورد مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا و شاخص رضایت مشتری آمریکا

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این مدل در سال 1994 توسعه یافت و این مدل بر پایه مدل شاخص رضایت مشتری سوئدی به وجود آمد. (شکل2-4) در این مدل شاخص رضایت مشتری... متن کامل