ظاهر و باطن گناه در قرآن و کلام اهل بیت- قسمت ۲۱

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۴-۴) آثار تشریعیدسته‌ای دیگر از مجازات‌ها تشریعی هستند. این مجازاتها را قانونگذار بشری یا الهی تدوین و تقنین می‌کند. هر چند این نوع از قانونگذاری نیز حساب و کتاب و میزانی واقعی (و لو نوشته نشده) دارد، اما از آن جهت که قلم به دست قانونگذار است آن را تشریعی می نامند.قرآن کریم در باره …