نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۷

اکتبر 7, 2020 0 Comments

باید پذیرفت اسلام با جنبش های جاری در جهان شکاف بزرگی در الگوهای استبدادی نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است و دیگر نمی توان با این نظام ها جهان اسلام را کننترل کرد؟ این همان آرمان بزرگ امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی است(پیام امام خمینی (ره)،۱۳۵۸،ص۲۶۶)اکنون بعد از دو قرن جهان اسلام …