Tag Archiv: مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله درمورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: ابزارهای کاربردی یکپارچه : سازمان ها به ابزارهای کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات... متن کامل

مقاله درمورد دیگر مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک و مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دیدگاه CRM به عنوان توانمندی ، بر این حقیقت تاکید دارد که سازمان ها باید برای اصلاح رفتار خود در جهت مشتریان ویژه و یا گروهی از... متن کامل

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3-4-1- شرح الگوریتم K-means :  این روش علی‌رغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روش‌های خوشه‌بندی دیگر (مانند خوشه‌بندی فازی)... متن کامل

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هر داده موجود در مجموعه داده دقیقا به یک گروه یا خوشه تعلق دارد.معیار اصلی در چنین مجموعه دادههایی میزان شباهت دادههای قرار... متن کامل

مقاله رایگان درباره مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مهندسی‌ مجدد عبارت‌ است‌ از بازاندیشی بنیادین‌ و ریشه‌ای‌ فرایندها برای‌ دستیابی‌ به‌ پیشرفتی‌ شگفت‌انگیز در... متن کامل