Tag Archiv: مقاله مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله رایگان با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری و فعالیت های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نظرهای زیادی درباره ی ارتباط بین وفاداری و رضایت وجود دارد برای مثال:هاریسون (2000)در مقاله ای رابطه ی بین رضایت و وفاداری را... متن کامل

مقاله درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات الکترونیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می شود:1) با توجه به اثبات فرضیه رابطه بین مدیریت... متن کامل

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مشتری : منظور از مشتری ، مصرف کننده نهائی است که در روابط ارزش آفرین ، نقش حمایت کننده را دارا  می باشد . از نظر بسیاری از... متن کامل

مقاله رایگان درباره مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین در سال 2003 آمبلر و وانگ نشان دادند که رابطه مثبت و معنی داری بین ارتباط مشتری و 2 نوع از متریک‌های بازاریابی به... متن کامل