Tag Archiv: پایان نامه در مورد مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 5-1) مقدمهدر این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آن چه در فصل چهارم به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.... متن کامل

مقاله درمورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: ابزارهای کاربردی یکپارچه : سازمان ها به ابزارهای کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات... متن کامل

مقاله درمورد از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-3-3-3) اهداف CRM از نظر سویفتسویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف CRM افزایش فرصت های کسب و کار از طرق زیر است :-بهبود فرایند ارتباط با... متن کامل

تحقیق درباره عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نوری و فتاحی (1390) در تحقیقی و برای اولین بار در ایران، از روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه‌گیری و تجزیه و... متن کامل

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هر داده موجود در مجموعه داده دقیقا به یک گروه یا خوشه تعلق دارد.معیار اصلی در چنین مجموعه دادههایی میزان شباهت دادههای قرار... متن کامل