Tag Archiv: پایان نامه در مورد وفاداری مشتریان

مقاله رایگان با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری و خدمات پس از فروش

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ( بین متغیر های وفاداری با رضایت ،اعتماد و خدمات پس از فروش،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.که تقریبا با هر سه متغییر... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع خدمات ارزش افزوده و خدمات الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2. رضایت توریستها روی وفاداریشان اثر دارد. 3. در نهایت شکایت توریست ها اثر منفی روی وفاداری گردشگران دارد.4. انتظارات توریست ها... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری و فعالیت های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نظرهای زیادی درباره ی ارتباط بین وفاداری و رضایت وجود دارد برای مثال:هاریسون (2000)در مقاله ای رابطه ی بین رضایت و وفاداری را... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع بازاریابی رابطه مند و برنامه های وفاداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1) مقدمه در سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه ی وفاداری مشتریان موثر می باشد، گسترش یافته... متن کامل

مقاله درمورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: ابزارهای کاربردی یکپارچه : سازمان ها به ابزارهای کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات... متن کامل

مقاله درمورد از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-3-3-3) اهداف CRM از نظر سویفتسویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف CRM افزایش فرصت های کسب و کار از طرق زیر است :-بهبود فرایند ارتباط با... متن کامل

عملکرد زنجیره تأمین و ارزیابی کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ادبیات کیفیت خدمات، رایجترین مدل برای سنجش کیفیت خدمات، مقیاس سروکوال است که در سال 1988 به وسیله پاراسورامان، زیتهامل و... متن کامل

منابع تحقیق درمورد فرآیند تصمیم گیری خرید و فرآیند تصمیم گیری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محققان بازاریابی پیشنهاد می کنند که وفادار بودن به یک برند یکی از اصلی ترین استراتژی های ایجاد شده برای توسعه کاهش ریسک... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا و شاخص رضایت مشتری آمریکا

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این مدل در سال 1994 توسعه یافت و این مدل بر پایه مدل شاخص رضایت مشتری سوئدی به وجود آمد. (شکل2-4) در این مدل شاخص رضایت مشتری... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تبلیغات دهان به دهان و مدیریت کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در نظریه های نوین مدیریت توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان به عنوان یکی از جهت گیریهای اصلی تلقی می گردد. در نظام... متن کامل