Tag Archiv: پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 5-1) مقدمهدر این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آن چه در فصل چهارم به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.... متن کامل

مقاله درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و شناسایی انتظارات مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این سیستم ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: الف: CRM عملیاتی : در این روش تمامی مراحل ارتباط با مشتری، از مرحله بازاریابی و... متن کامل

مقاله درمورد دیگر مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک و مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دیدگاه CRM به عنوان توانمندی ، بر این حقیقت تاکید دارد که سازمان ها باید برای اصلاح رفتار خود در جهت مشتریان ویژه و یا گروهی از... متن کامل

تحقیق درباره عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نوری و فتاحی (1390) در تحقیقی و برای اولین بار در ایران، از روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه‌گیری و تجزیه و... متن کامل