تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف

تفاوت های جنسیتی در جهت گیری های هدف   در پژوهشی که توسط آندرمن و میدگلی (1997)، در مورد رابطه ی جهت گیری های هدف پیشرفت، احساس شایستگی تحصیلی و نمرات درسی، انجام گرفته است، عنوان شده... متن کامل

ارتباط بین نیمکره های مغز و هیجان

نیمکره های مغز و هیجان قشر مغز به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می شود. از سالیان گذشته سعی کرده اند افراد را به صورت نیمکره چپی و نیمکره راستی تقسیم کنند. این مفهوم از زمانی رایج شده است که... متن کامل

علت بروز ناتوانی­های یادگیری چیست؟

میزان شیوع ناتوانی یادگیری شیوع ناتوانی یادگیری را طبق گزارش کمیته ملی مشورتی کودکان ناتوان (معلول) از یک تا سه درصد کودکان مدرسه رو می­­دانند و طبق گزارش همین کمیته تعداد کودکانیکه... متن کامل

خشم و پرخاشگری از دیدگاه روانشناختی

خشم و پرخاشگری در بسیاری از مواقع به ویژه در بحث های معمول خشم معادل با پرخاشگری به کار می رود. هر چند رابطه این دو مفهوم به گونه ای است که عده ای از محققان آن را نوعی پرخاشگری منفعلانه... متن کامل

فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت

فرایند روان درمانی پویشی کوتاه مدت فرایند روان درمانی پویشی کوتاه مدت مانند سایر روان درمانی های تحلیلی، مراحلی را شامل می شود که درمان از آن ها می گذرد. در این فرایند وظایفی مورد... متن کامل