Category Archives: بهترین

منظور از فلسفه اخلاق چیست؟

فلسفه اخلاق منظور از فلسفه اخلاق، علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و بعضاً مطالبی از قبیل: تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر می... متن کامل

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحییافته¬های جمعیت شناختی درباره انواع رفتارهای آسیب به خود نشان می¬دهند در سالهای اخیر بروز این رفتارها بیشتر شده است. در اوایل دهه 1980 بنابر... متن کامل

انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت

انواع آموزشهای ضمن خدمت آموزش ضمن خدمت با توجه به ماهیت آموزش ها، مدت زمانی که برای آموزش در نظر گرفته می شود و نیز هدف و منظور از آموزش، متفاوت است. به این اعتبار آموزش های ضمن خدمت را... متن کامل

عوامل مؤ ثر بر شادی چیست؟

عوامل مؤ ثر بر شادی: مجموعه نظریه پردازان و پژوهشگران در کارهای عملی خود سعی کرده اند منابع و عوامل مؤثر بر شادی یا شادکامی را معرفی نمایند. آرگایل،(2001) در کتاب خود به عنوان: روان شناسی... متن کامل

نظریه­ های شخصیت از دیدگاه روانشناختی و رابطه آن بر مدیریت تعارض

شخصیت کلمه شخصیت در انگلیسی از واژه لاتین پرسونا اقتباس شده است و در اصل اشاره به نقاب­ هایی دارد که توسط هنرپیشگان تئاتر در نمایش­های یونان باستان به صورت زده می­شد و در عین حال... متن کامل

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی

الگوهای چند بعدی : مدل اریلی و چتمن : اریلی و چتمن ( 1986 ) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها... متن کامل

ابعاد و انواع رفتار شهروندی

ابعاد رفتار شهروندی در مورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اتفاق نظر وجود ندارد. بررسی‏های پادساکف (2000) به نقل از حسنی کاخلی و همکاران (1386). نشان داد که تقریبا 30 نوع رفتار شهروندی... متن کامل

سبب شناسی ناتوانی هیجانی

ناتوانی هیجانی تحقیقات در مورد هوش هیجانی از این بحث شروع می شود که مردم چگونه هیجانات و احساسات خودشان را بیان و یا ابراز می کنند. این تحقیقات ما را به بررسی بالینی ناتوانی هیجانی... متن کامل

تعاریف کیفیت زندگی زناشویی

تعاریف کیفیت زندگی زناشویی برای روشن شدن مفهوم کیفیت زندگی زناشویی بهتر است ابتدا به توصیفی از مفهوم کیفیت زندگی بپردازیم. معمولاً کیفیت زندگی به شکل آشکار یا ضمنی در نقطه­ مقابل... متن کامل

فرهنگ سازمانی و  نظریات مرتبط 

فرهنگ پذیرى: وقتى در شرایط استعمارى – هنگامى که یک فرهنگ مورد تهاجم واقع شود و فرهنگ غالب سعى در انهدام ارزش هاى اجتماعى و رد حیات سنتى داشته باشد (فرهنگ زدائی) قرار بگیرد، چناچه... متن کامل