منابع مقاله با موضوع کار کودک، علائم اضطراب، کاهش اضطراب